none
Reflection - object does not match target type RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba,

  Aşağıdaki kodda "object does not match target type" hatası alıyorum, breakpoint'te SetValue işlemine kadar eşleşme olumlu dönüyor propertiy'ler ve tablolar arasında eşleşme sorunu yok, sorun ne olabilir ?

      public List<Typ_User> Get_User(out string message)

          {

              List<Typ_User> User = new List<Typ_User>();

              using (DBDataContext db = new DBDataContext())

              {

                  try

                  {

                      List<Tbl_User> SelectedDataList = (from dt in db.Tbl_Users

                                                         select dt).ToList();

                      #region Data Return..

                      Typ_User User_Typ = new Typ_User();

                      Type Typ_Of_Tbl = typeof(Tbl_User);

                      PropertyInfo[] DataFrom = Typ_Of_Tbl.GetProperties();

                      Type Typ_Of_Typ = typeof(Tbl_User);

                      PropertyInfo[] DataTo = Typ_Of_Typ.GetProperties();

                      if (SelectedDataList != null)

                      {

                          foreach (Tbl_User item in SelectedDataList)

                          {

                              foreach (PropertyInfo DataIn in DataFrom)

                              {

                                  foreach (PropertyInfo DataOut in DataTo)

                                  {

                                      if (DataIn.Name == DataOut.Name)

                                      {

                                          DataIn.SetValue(User_Typ, DataOut.GetValue(item));

                                          break;

                                      }

                                  }

                              }

                          }

                          message = "Data provided";

                          return User;

                      }

                      else

                      {

                          message = "Data not found.";

                          return null;

                      }

                      #endregion

                  }

                  catch (Exception ex)

                  {

                      if (ex is SqlException)

                      {

                          SqlException sqx = ex as SqlException;

                          if (sqx.Number == 2146232060)

                          {

                              message = "Can not connect to database.";

                          }

                      }

                      else if (ex is ArgumentNullException)

                      {

                          message = "Data not found.";

                      }

                      message = ex.Message.ToString();

                      return null;

                  }

              }

          }

  Desteğiniz için şimdiden teşekkürler.


  N Bilişim Bilgisayar Danışmanlık San. Ltd. Şti.


  9 Ocak 2017 Pazartesi 20:02

Tüm Yanıtlar

 • Sanırım SetValue den değilde, GetValue'nin döndürdüğü tip ile alakalı. instance isimlendirmeniz usul dışı olduğu için kodunuzu okumada zorlanıyorum, hata yapmış olabilirim ama şunu deneyin;

  DataIn.SetValue(User_Typ, DataOut.GetValue(item, null));

  ya da

  DataIn.SetValue(User_Typ, (Typ_User)DataOut.GetValue(item,null));
  olmazsa property'nin tipi aynı değil anlamına geliyor.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  10 Ocak 2017 Salı 09:46
  Moderatör