none
Ajax İle Veri Çekme RRS feed

 • Genel Tartışma

 •                                                                                 

  Merhaba herkese, yapmak istediğim butona tıkladığımda Textboxtaki ID ye göre veritabanındaki verileri çekiyorum. Amacım Textboxa girilen veri veritabanındaki veri ile eşleşmiyorsa hata versin istiyorum.İkinci istediğim Gridview biraz görselleştirmek istiyorum. Bunları nasıl yapabiilirim yardımcı olurmusunuz.

  Ajax Kodlarım

  <script type="text/javascript">
          $(document).ready(function () {
              $("#ekle").click(function () {
                  $('#ajaxloading').show();
                  $("#data").html("");

                      $.ajax({
                          type: "POST",
                          url: "Default.aspx/ekle",
                          data: "{'id':'" + txtemail.value + "'}",
                          contentType: "application/json; charset=utf-8",
                          dataType: "json",
                          success: function (msg) {
                              $('#ajaxloading').hide();
                              $("#data").html(msg.d);

                      },
                      error: function () {
                          if (txtemail.value == "") {
                              alert('Boş alan bırakmayın..');
                              $('#ajaxloading').hide();
                          }
                          else {
                              alert('Talep esnasında sorun oluştu. Yeniden deneyin');
                              $('#ajaxloading').hide();
                          }


                      }

                  });

              });
          });
      </script>

  Web Method Kodlarım

  [System.Web.Services.WebMethod]
          public static string ekle(int id)
          {

              System.Threading.Thread.Sleep(1000);

              DataTable dt = new DataTable();
              dt.Columns.Add("ID");
              dt.Columns.Add("GonderiNo");
              dt.Columns.Add("Tarih");
              dt.Columns.Add("GonderenAdSoyad");
              dt.Columns.Add("AliciAdSoyad");
              dt.Columns.Add("Adres");
              dt.Columns.Add("Durum");

              using (KargoTakipEntities kargo = new KargoTakipEntities())
              {
                  var kargotakip = from v in kargo.KargoTakipSorgu where v.GonderiNo== id select v;

                  int i = 0;
                  foreach (var k in kargotakip)
                  {
                      dt.Rows.Add();
                      dt.Rows[i]["ID"] = k.ID;
                      dt.Rows[i]["GonderiNo"] = k.GonderiNo;
                      dt.Rows[i]["Tarih"] = k.Tarih;
                      dt.Rows[i]["GonderenAdSoyad"] = k.GonderenAdSoyad;
                      dt.Rows[i]["AliciAdSoyad"] = k.AliciAdSoyad;
                      dt.Rows[i]["Adres"] = k.Adres;
                      dt.Rows[i]["Durum"] = k.Durum;

                      i++;
                  }


                  GridView g = new GridView();
                  g.ShowHeader = false;
                  g.BorderWidth = 2; 
                  g.CellPadding = 15; 
                  g.CellSpacing = 15;

                  g.GridLines = GridLines.Both;

                  g.DataSource = dt;
                  g.DataBind();

                  StringWriter sw = new StringWriter();
                  HtmlTextWriter ht = new HtmlTextWriter(sw);
                  g.RenderControl(ht);
                  return sw.ToString();

                                                          
  25 Eylül 2015 Cuma 21:37

Tüm Yanıtlar