none
tarih aralığı ile süzme yapmak istiyorum RRS feed

 • Soru

 • Question
  Kendi gönderdiklerinizi oylayamazsınız
  0

  lütfen yardım

  vb2010 da    Evrak_Tablo.sayı  Evrak_Tablo.Tarih  tablo değerlerinde 

  DateTimePicker3 ve DateTimePicker3 arasında süzme işlemi yapıp bu değeri de 

  Private Sub Button19_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button19.Click
          '

          Dim sql As New String("SELECT * FROM Evrak_Tablo WHERE Evrak_Tablo.Tarih>DateTimePicker3.text AND Evrak_Tablo.Tarih<DateTimePicker4.text")

          Dim komutnesnesi As New OleDb.OleDbCommand(sql, coon)
          Dim sonuc As Integer
          coon.Open()
          sonuc = komutnesnesi.ExecuteNonQuery()
          If sonuc = 1 Then
              MsgBox("Hatayı Kontrol Ediniz.", MsgBoxStyle.Exclamation, "HATA")
          End If

          Listele(sql)
          coon.Close()
          
      End Sub

   Private Sub Listele(ByVal SQL As String)
          Dim veriler As New DataTable("Evrak_Tablo")
          Dim adapter As New OleDbDataAdapter(SQL, coon)
          adapter.Fill(veriler) 'VB.NET içersinde oluşturduğumuz sanal tablo.(veriler)Sanal tablonun ismi.
          DataGridView1.DataSource = veriler 'veri tabanından gelen verileri DataGridView nesnemize aktarıyoruz .
      End Sub

  listelemek istiyorum. Fakt hata veriyor lütfen yardım

  18 Ağustos 2014 Pazartesi 08:27

Yanıtlar

 •  Dim sql As New String("SELECT * FROM Evrak_Tablo WHERE Evrak_Tablo.Tarih > '" + DateTimePicker3.Value.ToString("yyyy-MM-dd")+"' AND Evrak_Tablo.Tarih < '" + DateTimePicker4.Value.ToString("yyyy-MM-dd") + "'")

  şeklinde yazmalısınız

  18 Ağustos 2014 Pazartesi 09:11