none
bir kullanıcıya birden fazla veri kaydetme RRS feed

Yanıtlar

  • Checkboxlist içerisinde for veya foreach ile dönersin hangi diller seçili ise seçili dillerin ID lerini alırsın, zaten kullanıcının IDsi o noktada bellidir ve bunları kayıt edersin. Yani kayıt işlemini gerçekleştiren kodlarını veya metodunu döngünün içerisine yerleştirirsin.
    • Yanıt Olarak İşaretleyen 232323232323 23 Mart 2013 Cumartesi 16:46
    23 Mart 2013 Cumartesi 16:39

Tüm Yanıtlar