none
MVC Membership üyeli sistemi adı ve soyadı alanını ekleme sorunu RRS feed

 • Genel Tartışma

 • merhabalar mvc membership üyelik sistemine adı ve soyadı alanlarını yazdırma sorunu yaşıyorum bunla alakalı ilgili kodlar :

  web.config dosyası ayar yapısı   

  <membership>
  <providers>
  
      <clear/>
      <add name="AspNetSqlMembershipProvider" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" connectionStringName="PedNefAppContext" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="true" requiresQuestionAndAnswer="true" applicationName="/" requiresUniqueEmail="true" passwordFormat="Hashed" maxInvalidPasswordAttempts="5" minRequiredPasswordLength="3" minRequiredNonalphanumericCharacters="0" passwordAttemptWindow="10" passwordStrengthRegularExpression=""/>
     </providers>
    </membership>
    <roleManager enabled="true">
     <providers>
      <clear/>
      <add name="AspNetSqlRoleProvider" connectionStringName="PedNefAppContext" applicationName="/" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
      <add name="AspNetWindowsTokenRoleProvider" applicationName="/" type="System.Web.Security.WindowsTokenRoleProvider, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
     </providers>
    </roleManager>
    
  <profile enabled="true">
        <providers>
          <clear/>
          <add name="AspNetSqlProfileProvider" connectionStringName="PedNefAppContext" applicationName="/" type="System.Web.Profile.SqlProfileProvider, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
          <properties>
            <add name="FirstName" type="string"/>
            <add name="LastName" type="string"/>
            <add name="UserActivite" type="bool"/>
          </properties>
        </providers>
      </profile>


  --------------------------------------------------------------------------------------------
  HomeController.cs 

  public ActionResult UyeOl(Doktor k)
      {
        MembershipCreateStatus durum;
        Membership.CreateUser(k.KullaniciAdi, k.Parola, k.Email, k.GizliSoru, k.GizliCevap, true, out durum);
        string mesaj = "";
        ProfileBase profile = ProfileBase.Create(k.KullaniciAdi);
        profile["FirstName"] = k.Adi;
        profile["LastName"] = k.Soyadi;
        profile["UserActivite"] = k.Aktif;
        profile.Save();
        switch (durum)
        {
          case MembershipCreateStatus.Success:
            break;
          case MembershipCreateStatus.InvalidUserName:
            mesaj += "geçersiz kullanıcı adı hatası";
            break;
          case MembershipCreateStatus.InvalidPassword:
            mesaj += "geçersiz şifre hatası";
            break;
          case MembershipCreateStatus.InvalidQuestion:
            mesaj += "geçersiz soru hatası";
            break;
          case MembershipCreateStatus.InvalidAnswer:
            mesaj += "geçersiz cevap hatası";
            break;
          case MembershipCreateStatus.InvalidEmail:
            mesaj += "geçersiz email hatası";
            break;
          case MembershipCreateStatus.DuplicateUserName:
            mesaj += "Kullanılmışi Kullanıcı adı hatası";
            break;
          case MembershipCreateStatus.DuplicateEmail:
            mesaj += "Yazdığınız E-Mail adresi daha önce başka bir kullanıcı için kullanılmakadır.";
            break;
          case MembershipCreateStatus.UserRejected:
            mesaj += "engellenmiş kullnaıcı";
            break;
          case MembershipCreateStatus.InvalidProviderUserKey:
            mesaj += "geçersiz kullanıcı key hatası";
            break;
          case MembershipCreateStatus.DuplicateProviderUserKey:
            mesaj += "Kullanılmış Kullanıcı Key Hatası";
            break;
          case MembershipCreateStatus.ProviderError:
            mesaj += "Üye Yönetimi sağlayıcısı hatası";
            break;
          default:
            break;
        }
        ViewBag.Mesaj = mesaj;
        if (durum == MembershipCreateStatus.Success)
        {
          return RedirectToAction("Login","Home");
        }
        else
          return View();
      }


  -------------------------------------------------------------------------------

  kullanici.cs

  using PedNefApp.Models;
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel.DataAnnotations;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  
  namespace PedNefApp.App_Classes
  {
    public class Kullanici
    {
      public string KullaniciAdi { get; set; }
      public string Adi { get; set; }
      public string Soyadi { get; set; }
      public bool Aktif { get; set; }
      public string Parola { get; set; }
      public string Email { get; set; }
      public string GizliSoru { get; set; }
      public string GizliCevap { get; set; }
    }
  
  }

  yukarıda işeretlemiş olduğum üç alanı veri tabanına manuel olarak ekledim ama Membership.CreateUser(k.KullaniciAdi, k.Parola, k.Email, k.GizliSoru, k.GizliCevap, true, out durum); kod bloğunda çıkmıyor yardımcı olabilirseniz sevinirim... 


  15 Ağustos 2017 Salı 16:54