none
oracleda oluşturduğum tabloya veri ekleme projesi RRS feed

 • Soru

 • oracle ile vs arasında bağlantıyı sorunsuz yaptım vs de databaseim sorunsuz görünüyor ve kabul ediyor ama projemde oracle database'i ile bağlantıyı kuramıyorum kodlarla sürekli bir hata veriyor yardımcı olun lütfen :(

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.OracleClient;
  using System.Data.Sql;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Data.Odbc;
  using System.Data.SqlClient;
  using Oracle.DataAccess;
  namespace WindowsFormsApplication1
  {
    
    public partial class Form2 : Form
    {
      public Form2()
      {
        InitializeComponent();
      }
      OracleConnectionStringBuilder URUNLER = OracleConnectionStringBuilder("@connectionstring1");//// burada hata alıyorum
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Form frm1 = new Form1();
        frm1.Show();
        this.Hide();
  
      }
  
      private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
      {
      
      }
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        ;
         
        int tarih;
        tarih = textBox3.Text.Count();
        int tarih2;
        tarih2 = textBox4.Text.Count();
        int barkod;
        barkod = textBox2.Text.Count();
        string urun;
        urun = textBox1.Text.ToString();
        Form frm4 = new Form4();
        frm4.Show();
        this.Hide();
  
      }
  
      private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
    }
  }
  

  6 Temmuz 2018 Cuma 09:20

Yanıtlar