none
Giriş dizesi doğru biçim değildi. RRS feed

Yanıtlar

 • label3.Text = $"{dataGridView1.Rows.Cast<DataGridViewRow>().Where(r => !string.IsNullOrWhiteSpace($"{r.Cells[4].Value}")).Sum(s => Convert.ToDecimal(s.Cells[4].Value)):#,##0.00}";
    Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen eyüp sarı 6 Şubat 2019 Çarşamba 12:34
  6 Şubat 2019 Çarşamba 07:38

Tüm Yanıtlar

 • label3.Text = $"{dataGridView1.Rows.Cast<DataGridViewRow>().Where(r => !string.IsNullOrWhiteSpace($"{r.Cells[4].Value}")).Sum(s => Convert.ToDecimal(s.Cells[4].Value)):#,##0.00}";
    Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen eyüp sarı 6 Şubat 2019 Çarşamba 12:34
  6 Şubat 2019 Çarşamba 07:38
 • proje açılıyor ama sonucu yanlış gösteriyor.

  6 Şubat 2019 Çarşamba 07:43
 • int Topla = 0;       for (int i = 1; i < dataGridView1.Rows.Count; ++i)       {         Topla += Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[i].Cells[4].Value);       }       label3.Text = Convert.ToString(Topla);

        Çok yanlış yapıyorsunuz , datagridler verileri göstermek için var sizin için veri depolayıp onların satır sütunlarını bir değişken yada nesne gibi kullanmanız için değil.Datagridin datasource/itemsource özelliğini kullanın.Verilerinizi bir koleksiyonda tutup datagridin kaynağına bu şekilde iletin işlemlerinizi de bu koleksiyonlar üzerinde yapın.

  Aksi halde tutarsız kararsız bir uygulamanız olacaktır.

  6 Şubat 2019 Çarşamba 09:33
 • Toplama işleminin hatalı olması beklenemeyeceğine göre,

  verilerinizi kontrol etmenizi öneririm.


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  6 Şubat 2019 Çarşamba 09:37