none
Membership RRS feed

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba,

  Membership çok gelişmiş bir üyelik, profil ve Rol yönetim uygulamasıdır. sadece resim değil membership ile bir üyelik sisteminden beklediğiniz herşeyi gerçekleştirebilirsiniz. nasıl gerçekleştirirsiniz o size kalmış.

  ASP.NET PROFİLE YAPILARINDAN YARARLANARAK BUNU GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

  Buradan Profile hakkında bilgi edinebilirsiniz


  bunyaminabay.com

  18 Şubat 2013 Pazartesi 19:40
 • Bünyamin haklı.Ama sen Asp.netDb sinden bahsediyosan orda resim alani yok.Kendin ekle ve ora kaydetdebilirsin.MemberShip kütüphanesini geliştir:)
  18 Şubat 2013 Pazartesi 20:04
 • Bunu denedim aşağıdaki gibi membership tablosuna profilepic isimli bir kolon ekledim 

  bu kolona file upload nesnesi ile seçilen resimin dosya yolunu aşağıdaki gibi atmaya çalıştım ama maalesef yapamadım

   // SqlConnection baglan = new SqlConnection("Data Source=(LocalDB)\\v11.0;AttachDbFilename=|DataDirectory|\\ASPNETDB.MDF;");
      // SqlCommand komut;
      // DataSet ds;

  protected void Profilepic_Click(object sender, EventArgs e) { // string KullaniciAdi = User.Identity.Name; // string sql = "insert into aspnet_Membership(Profilepic) values (@Profilepic)"; // komut = new SqlCommand(sql, baglan); // ds = new DataSet(); // komut.Parameters.Add("@Profilepic", SqlDbType.NVarChar, 350).Value = "~/Uyeler/Profilepic/" + FileUpload1.FileName; // // baglan.Open(); // komut.ExecuteNonQuery(); // Label9.Text = "Kayıt Eklendi"; // baglan.Close(); //if (FileUpload1.HasFile) // { // FileUpload1.SaveAs(Server.MapPath("~/Uyeler/Profilepic") + "\\" + FileUpload1.FileName); // } // Image1.ImageUrl = Server.MapPath("~/Uyeler/Profilepic") + "\\" + FileUpload1.FileName; }  18 Şubat 2013 Pazartesi 20:42
 • ResimByte varbinary tipi olsun.  Sonra ResimGoster.aspx olustur.resmini response.binary write ile bas.
  18 Şubat 2013 Pazartesi 21:04