none
DataGrid'in Son Satırının İstenilen Hücresindeki Veriyi Alma RRS feed

Yanıtlar

  • var sonSatırdaki = dataGridView1.Rows[dataGridView1.Rows.Count - 1].Cells[istediğinizKolonNumarasiniBurayaYazin].Value;
    
    var kolondakiEnBüyükSayi = dataGridView1.Rows.Cast<DataGridViewRow>().Max(r => Convert.ToInt32(r.Cells[istediğinizKolonNumarasiniBurayaYazin].Value));


    Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

    25 Eylül 2017 Pazartesi 03:52

Tüm Yanıtlar