none
DataGrid Seçili Satırları Güncelleme (Access) RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  DataGrid'de seçili satırı güncelleyebiliyorum. Şu şekilde;

  if (dataGridView1.RowCount > 0)  
                       {   
                           baglanti.Open();  
                            string kayit = "update siparisler set durum=@durum where siparis_id=@siparis_id"; 
                             komut = new OleDbCommand(kayit, baglanti);      
                          komut.Parameters.AddWithValue("@durum", "2");         
                        komut.Parameters.AddWithValue("@siparis_id", dataGridView1.SelectedCells[0].Value); 
                             komut.ExecuteNonQuery();
                             komut.Parameters.Clear(); 
                             baglanti.Close();    
                          tablo.Clear();    
                          adtr.Fill(tablo);  
                        }

  Tek satır değil de birden çok satır seçip güncellemek istiyorum. Şöyle denedim ama olmadı

  foreach (DataGridViewRow dgrow in dataGridView1.CurrentRow)
                  {       
               if (dataGridView1.RowCount > 0)  
                    {              
            baglanti.Open();     
                     string kayit = "update siparisler set durum=@durum where siparis_id=@siparis_id";  
                        komut = new OleDbCommand(kayit, baglanti);                        
             komut.Parameters.AddWithValue("@durum", "2");   
                       komut.Parameters.AddWithValue("@siparis_id", dataGridView1.SelectedCells[0].Value);
                        komut.ExecuteNonQuery();  
                        komut.Parameters.Clear();  
                        baglanti.Close();    
                       tablo.Clear();   
                       adtr.Fill(tablo); 
                     }            
      }


  27 Eylül 2017 Çarşamba 17:42

Yanıtlar

 • foreach (DataGridViewRow dgrow in dataGridView1.SelectedRows)
  {    
    if (dataGridView1.RowCount > 0) 
    {       
      baglanti.Open();   
      string kayit = "update siparisler set durum=@durum where siparis_id=@siparis_id"; 
      komut = new OleDbCommand(kayit, baglanti);
      komut.Parameters.Clear();            
      komut.Parameters.AddWithValue("@durum", "2");  
      komut.Parameters.AddWithValue("@siparis_id", dataGridView1.SelectedCells[0].Value);
      komut.ExecuteNonQuery(); 
      komut.Parameters.Clear(); 
      baglanti.Close();  
      tablo.Clear();  
      adtr.Fill(tablo); 
    }      
  }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  27 Eylül 2017 Çarşamba 20:03

Tüm Yanıtlar

 • foreach (DataGridViewRow dgrow in dataGridView1.SelectedRows)
  {    
    if (dataGridView1.RowCount > 0) 
    {       
      baglanti.Open();   
      string kayit = "update siparisler set durum=@durum where siparis_id=@siparis_id"; 
      komut = new OleDbCommand(kayit, baglanti);
      komut.Parameters.Clear();            
      komut.Parameters.AddWithValue("@durum", "2");  
      komut.Parameters.AddWithValue("@siparis_id", dataGridView1.SelectedCells[0].Value);
      komut.ExecuteNonQuery(); 
      komut.Parameters.Clear(); 
      baglanti.Close();  
      tablo.Clear();  
      adtr.Fill(tablo); 
    }      
  }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  27 Eylül 2017 Çarşamba 20:03
 • Teşekkürler
  27 Eylül 2017 Çarşamba 20:07
 • önce datagridview multiselect = true yapmalısın.

  sonra

                  

   foreach (DataGridViewRow XSatir in dataGridView1.SelectedRows)
              {

                  // update işlemlerin
              }

  döngü ile satır satır update işlemlerini yapabilirsin.

  27 Eylül 2017 Çarşamba 20:38