none
Sadece merak ediyorum <ul class="side-nav" kapatmazsam çalışıyor kapanınca çalışmıyor RRS feed

 • Soru

 • merhaba
  sadece sebebini merak ediyorum
  <ul class="side-nav" bunu bu hali ile sorunsuz kullanıyorum tasarım sorunsuz çıkıyor çalışıyor
  <ul class="side-nav"> ne zaman böyle kapatsam sapıtıyor tablolar bir birine giriyor. çalışmıyor

  sebebi ne olabilir?
  kodlarım aşağıdadır.
   <div class="side-nav-container">
         
          	<ul class="side-nav"
            	<asp:DataList ID="dlSayfalar" RepeatColumns="1" runat="server" 
        onselectedindexchanged="dlSayfalar_SelectedIndexChanged">
             <ItemTemplate>
              <li><a href="<%#Ayarlar.UrlSeo(Eval("Baslik").ToString().ToLower()) %>_Sayfasi_<%#Eval("SayfaId") %>.html"><%#Eval("Baslik") %> <span> </span> </a> </li>
              	
  					   
            	
            </ItemTemplate>
             </asp:DataList>
             </ul>	 <asp:Literal ID="ltrlBilgi" runat="server"></asp:Literal>
            
            <div class="side-nav-bottom"> </div>
          </div>

  13 Ekim 2014 Pazartesi 11:55

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar