none
'Rengine_SpeechRecognized' adı geçerli bağlamda yok RRS feed

 • Soru

 • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Speech.Recognition;
  using System.Speech.Synthesis;
  using System.Threading;
  using System.Diagnostics;
  
  namespace WindowsFormsApp3
  {
    public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
      SpeechSynthesizer synt = new SpeechSynthesizer();
      PromptBuilder pbuilder = new PromptBuilder();
      SpeechRecognitionEngine Rengine = new SpeechRecognitionEngine();
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Choices list = new Choices();
        list.Add(new string[] { "hello", "open chrome", });
        Grammar gramer = new Grammar(new GrammarBuilder(list));
        try
        {
          Rengine.RequestRecognizerUpdate();
          Rengine.LoadGrammar(gramer);
          Rengine.SpeechRecognized += Rengine_SpeechRecognized;
          Rengine.SetInputToDefaultAudioDevice();
          Rengine.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);
        }
        catch
        {
  
  
        }
        return;
        }
  
      }
    }
  
  

  Bu hatayı neden alıyorum? ve nasıl düzeltebilirim "Rengine_SpeechRecognized"Adı geçerli bağlamda yok"

  16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:11

Yanıtlar

 • void Rengine_SpeechRecognized(object sender, SpeechRecognizedEventArgs e)
  {
   MessageBox.Show(e.Result.Text);
  }
  metodunu ekleyin...

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen [G.H.O.S.T.] 17 Temmuz 2018 Salı 21:59
  16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:44