none
progressBar tekrar başlatma RRS feed

 • Soru

 • void ProgressBarBaslat()
      {
  
        for (i = 0; i <= 5061; i += 1)
        {
          progressBar1.Dispatcher.BeginInvoke((ThreadStart)delegate()
          {
  
  
            progressBar1.Value = i;
  
           
          });
          Thread.Sleep(10);
          
        }
      }
  private void PhoneApplicationPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
  
  
  
        
        progressBar1.Maximum = 5100;
        Thread thread = new Thread(new ThreadStart(ProgressBarBaslat));
        thread.Start();
        
  
      }
  private void progressBar1_ValueChanged(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
      {
        if (progressBar1.Value == 500)
        {
         
          MessageBox.Show("Bitti");
          ProgressBarBaslat();
        }
        
        
      }


  burda progressBarın değeri eğer 5060 ise bitti mesajını verip progress barı tekrar başlatmak istiyorum ama bitürlü yapamadım ...
  • Düzenleyen Aithusa 15 Eylül 2012 Cumartesi 18:58
  15 Eylül 2012 Cumartesi 18:58

Yanıtlar

 • Bir an WPF uygulaması sanmışım. Şu şekilde dener misin?

  BackgroundWorker worker = new BackgroundWorker();
      public MainPage()
      {
        InitializeComponent();
        Loaded += MainPage_Loaded;
        ProgressBar1.Maximum = 5060;      
      }    
      void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
        
        worker.DoWork += worker_DoWork;      
        worker.RunWorkerCompleted += worker_RunWorkerCompleted;      
        worker.RunWorkerAsync();
      }
  
      void worker_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
      {
        if (MessageBox.Show("Tamamlandı!Tekrar başlasın mı?", "Uyarı", MessageBoxButton.OKCancel) == MessageBoxResult.OK)
        {
          ProgressBar1.Dispatcher.BeginInvoke((ThreadStart)delegate()
          {
            ProgressBar1.Value = 0;
          });
          worker.RunWorkerAsync();
        }
      }    
  
      void worker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
      {
        for (int i = 0; i <= 5060; i += 1)
        {
          ProgressBar1.Dispatcher.BeginInvoke(()=>
          {
            ProgressBar1.Value = i;
          });
          Thread.Sleep(10);
  
        }  
      }
  16 Eylül 2012 Pazar 15:11
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • Mesajı başlattıktan sonra ikinci kez çalıştırmak mı istiyorsun yoksa döngü halinde sürekli bu işlemi mi yaptırmak istiyorsun?
  16 Eylül 2012 Pazar 10:24
  Moderatör
 • mesaj başlattıntan sonra mesaj pencerisini kapatınce progressbar tkrar başlamış olması gerekiyo
  16 Eylül 2012 Pazar 12:07
 • public delegate void ProgressDelegate();
      void MainWindow_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
        progressBar1.Minimum = 0;
        progressBar1.Maximum = 100;
        Task tsk = Task.Factory.StartNew(() =>
        {
          StartProcess();
        }).ContinueWith(t => { MessageBox.Show("Tamamlandı"); StartProcess(); });
      }
  
      private void StartProcess()
      {
        Dispatcher.BeginInvoke(new ProgressDelegate(() => { progressBar1.Value = 0; }), null);
        for (double i = progressBar1.Minimum; i < progressBar1.Maximum; i++)
        {
          Dispatcher.Invoke(new ProgressDelegate(() => { progressBar1.Value++; }), null);
          Thread.Sleep(50);
        }
      }
  16 Eylül 2012 Pazar 12:49
  Moderatör
 • Hata veriyo ??*

  16 Eylül 2012 Pazar 13:11
 • Bir an WPF uygulaması sanmışım. Şu şekilde dener misin?

  BackgroundWorker worker = new BackgroundWorker();
      public MainPage()
      {
        InitializeComponent();
        Loaded += MainPage_Loaded;
        ProgressBar1.Maximum = 5060;      
      }    
      void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
      {
        
        worker.DoWork += worker_DoWork;      
        worker.RunWorkerCompleted += worker_RunWorkerCompleted;      
        worker.RunWorkerAsync();
      }
  
      void worker_RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
      {
        if (MessageBox.Show("Tamamlandı!Tekrar başlasın mı?", "Uyarı", MessageBoxButton.OKCancel) == MessageBoxResult.OK)
        {
          ProgressBar1.Dispatcher.BeginInvoke((ThreadStart)delegate()
          {
            ProgressBar1.Value = 0;
          });
          worker.RunWorkerAsync();
        }
      }    
  
      void worker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
      {
        for (int i = 0; i <= 5060; i += 1)
        {
          ProgressBar1.Dispatcher.BeginInvoke(()=>
          {
            ProgressBar1.Value = i;
          });
          Thread.Sleep(10);
  
        }  
      }
  16 Eylül 2012 Pazar 15:11
  Moderatör