none
ASP.NET Timer Sorunu RRS feed

 • Soru

 • Merhaba arkadaşlar , Projemi neredeyse bitirmek üzereyken bir sorunla karşılaştım . projemin 1 sayfasında timer kullanmam gerekti ve bütün kodları yazdım normade bir sıkıntı olmaması gerekli ama nedendir bilmiyorum timer hiç bir şekilde çalışmıyor. Test etmek için label'a saati yazdırmaya çalıştım ama o bile çalışmadı. Yeni bir proje oluşturdum timer ile saati yazdırmaya çalıştım malesef orada çalıştı.Sorun nreden kaynaklanıyor bir türlü bulamadım. Daha önce böyle bir şey yaşamış olan ve çözümünü bilen varsa lütfen yardım edin. 
  Teşekkürler.
  • Düzenleyen yineben 8 Nisan 2017 Cumartesi 21:00
  8 Nisan 2017 Cumartesi 15:31

Yanıtlar

 • protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

  {

      if (!Page.IsPostBack)

      {

           Timer1.Enabled = true;

      }

  }

  • Yanıt Olarak İşaretleyen yineben 9 Nisan 2017 Pazar 08:41
  9 Nisan 2017 Pazar 04:54
 • "UPDATE [activity] SET [status]=1 WHERE [StartDate] BETWEEN " + DateTime.Now().ToString("dd.MM.yyyy 00:00:00") + " AND " + DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy 23:59:59")
  • Yanıt Olarak İşaretleyen yineben 9 Nisan 2017 Pazar 10:01
  9 Nisan 2017 Pazar 09:28
 • SQL Server için,

  UPDATE [activity] SET [status]=1 WHERE CONVERT(date, [StartDate])=CONVERT(date, GETDATE())

  daha uygun olur.

  iyi çalışmalar...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen yineben 9 Nisan 2017 Pazar 13:44
  9 Nisan 2017 Pazar 13:15

Tüm Yanıtlar

 • Hocam ASP.NET'de timer1.start olayı yok.Kodlar aşağıdaki şekildedir. Aynı Kodları yeni proje açtığımda çalışmakta ama benim projemin içerisinde çalışmamakta. Timer'ın web.config yada başka bir yerde yazmam gereken ayarları olabilir mi?

  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" EnablePageMethods="True" EnableScriptGlobalization="True">
      </asp:ScriptManager>
      <asp:Timer ID="Timer1" runat="server" Interval="1000" OnTick="Timer1_Tick"></asp:Timer>
      <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
        <Triggers>
            <asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="Timer1" EventName="Tick" />
          </Triggers>
        <ContentTemplate>
             
            <asp:Label ID="lbl" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
          </ContentTemplate>
      </asp:UpdatePanel>

  Code:

   protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
      {
        lbl.Text = DateTime.Now.ToString();
      }

  8 Nisan 2017 Cumartesi 21:35
 • eğer amacınız sadece tarih saati yazdırmaksa javascrip ile yapmak daha pratik olabilir. Kısa bir araştırma ile bulabilirsiniz.
  8 Nisan 2017 Cumartesi 21:52
 • Hocam amacım tarihi yazdırmak değil .Bunu test amaçlı kullanıyorum projemde timer hiç çalışmıyor. Projeyi çalıştırıyorum breakpoint koyuyorum ama timer'ın içine hiç girmiyor. Acaba Ekstra bir ayar yapmam yada bir ekstra bir referans,eklenti vs gibi bir şey eklemem mi gerekli ?
  8 Nisan 2017 Cumartesi 22:05
 • protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

  {

      if (!Page.IsPostBack)

      {

           Timer1.Enabled = true;

      }

  }

  • Yanıt Olarak İşaretleyen yineben 9 Nisan 2017 Pazar 08:41
  9 Nisan 2017 Pazar 04:54
 • Hocam yardımlarınız için teşekkür ederim . Sorun Benim Projemdeymiş . Bütün çalışmamı yeni oluşturduğum projeye taşıdım ve sorun düzeldi fakat sql tarafında bir sınıtı yaşıyorum . Sorguyu çalıştırdığımda aynı gün başlayıp aynı gün biten bir etkinlik aktif olmuyor nerede hata yapıyor olabilirim.

  UPDATE [activity] SET [Status]=0 WHERE [StartDate] > GETDATE() AND [EndDate] > GETDATE()
  UPDATE [activity] SET [Status]=1 WHERE [StartDate] <= GETDATE() AND [EndDate] >= GETDATE()

  9 Nisan 2017 Pazar 07:24
 • "UPDATE [activity] SET [status]=1 WHERE [StartDate] BETWEEN " + DateTime.Now().ToString("dd.MM.yyyy 00:00:00") + " AND " + DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy 23:59:59")
  • Yanıt Olarak İşaretleyen yineben 9 Nisan 2017 Pazar 10:01
  9 Nisan 2017 Pazar 09:28
 • "UPDATE [activity] SET [status]=1 WHERE [StartDate] BETWEEN " + DateTime.Now().ToString("dd.MM.yyyy 00:00:00") + " AND " + DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy 23:59:59")
  Hocam sizi gerçtekten  çok yordum farkındayım ama bunu SQL içinde nasıl yazabiliriz Store Procedure oluşturdum ve günlük otomatik çalışıyor .
  9 Nisan 2017 Pazar 10:01
 • SQL Server için,

  UPDATE [activity] SET [status]=1 WHERE CONVERT(date, [StartDate])=CONVERT(date, GETDATE())

  daha uygun olur.

  iyi çalışmalar...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen yineben 9 Nisan 2017 Pazar 13:44
  9 Nisan 2017 Pazar 13:15
 • Teşekkür ederim gerçekten çok faydalı oldu yardımlarınız.
  9 Nisan 2017 Pazar 13:45