none
datagridviewde koşullu listeleme hak. RRS feed

 • Soru

 • İyi çalışmalar. Aşağıdaki kod ile datagridview de "Cu" kolonunda yapmak istediğim şey Cu değerinin 10 ile 11 aralığındaki sayıları listenin en başına alsın, bu şartların dışındakilerde en sona sıralanmasını istiyorum ama yapamadım nasıl yapabilirim. 

   private void siralama()
      {
  
        for (int i = 10; i >= 0; i--)
        {
          
          OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=D:\erkan.xlsx; Extended Properties='Excel 12.0 xml;HDR=YES;'");
          baglanti.Open();
          OleDbCommand komut = new OleDbCommand("Select * from [Sayfa1$] where CaO = " + i , baglanti);           
          OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(komut);
          DataSet ds = new DataSet();
          da.Fill(ds);
          dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
          baglanti.Close();
  
  
          
  
        }
      }


  10 Aralık 2018 Pazartesi 12:47

Tüm Yanıtlar

 • Erkan bey,

  Datagrid için bir bindingsource kullanmanızı tavsiye ederim.

  Bu bindingsource değerine atayacak olduğunuz koleksiyon üzerinde linq ile istediğiniz manipülasyonu yapabilirsiniz.

  For içerisinde oledb kullanmak sizin performans maliyetinizi oldukça arttıracaktır.(fark edilir düzeyde)

  • Yanıt Olarak Öneren MuratAKSARAY 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:06
  10 Aralık 2018 Pazartesi 15:37
 • Mehmet bey ilginiz için teşekkür ederim tavsiyelerinizi hemen araştırıyorum. 
  12 Aralık 2018 Çarşamba 06:05