none
ASP.Net .Vb 'ile kod yazıyorum-Ölçüt ifadesinde veri türü uyuşmazlığı. RRS feed

 • Soru

 •     Protected Sub Button6_Click(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
          Dim id As String = Request.QueryString("gonder")
          Dim baglanti As String = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("ReisOnline.mdb")
          Dim baglan As New OleDbConnection(baglanti)
          Dim komut As New OleDbCommand("select * from Tablo2 where sayi = '" + GridView1.SelectedValue.ToString() + "'", baglan)
          Dim drc As OleDbDataReader
          baglan.Open()
          drc = komut.ExecuteReader

  ----------------

  Ölçüt ifadesinde veri türü uyuşmazlığı.Hatası ile karşılaştım amacım adam gridviewda tıkladığı satırda bulunan resmi image koymak . msg boxla GridView1.SelecetedValue.ToString yazdığımda bana bilgi geliyor 1-2-3 diye yani [0] kolondaki sayi bilgisi ama bunu koda dökdüm mü hata nasıl yapcağız yardımcı olurmusunuz .

  --------------

        If (drc.Read) Then
              Image14.ImageUrl = drc("resim")
          End If

      End Sub

  20 Ekim 2014 Pazartesi 01:33

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar