none
gridView satır numaralandırma RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar,

  gridView'de sorguda gelen kayıtlara satır numarası vermek istiyorum. Nasıl yapabilirim?

  Aşağıdaki kod ile yapamadım.

  void numaralandir()
      {
        for (int i = 0; i < gridView1.RowCount; i++)
        {
          gridView1.SetRowCellValue(i, Index, i + 1);
        }
      }

  23 Kasım 2015 Pazartesi 11:51

Yanıtlar

 • Verilerini nerde tutuyorsun? Bir List<T>  mi DataTable mı?  DataTable ise ROWNUMBER() diğeri ise

  var myResult = someTable.Where(r => r.someCategory == someCategoryValue)
      .OrderByDescending(r => r.createdDate)
      .Select((r, i) => new { index = i, col1 = r.col1, col2 = r.col2, ...col-n = r.ColN });


  Mail Blog Web Site

  23 Kasım 2015 Pazartesi 12:05
 • Sanırsam devexpress kullanıyorsun.

  private void gridView1_CustomDrawCell(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs e) {
       e.DisplayText = e.RowHandle.ToString();
      }


  kdrgny@outlook.com


  • Düzenleyen KdrGny 23 Kasım 2015 Pazartesi 19:28
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Erkan AKGÜN 24 Kasım 2015 Salı 07:25
  23 Kasım 2015 Pazartesi 13:06

Tüm Yanıtlar

 • Verilerini nerde tutuyorsun? Bir List<T>  mi DataTable mı?  DataTable ise ROWNUMBER() diğeri ise

  var myResult = someTable.Where(r => r.someCategory == someCategoryValue)
      .OrderByDescending(r => r.createdDate)
      .Select((r, i) => new { index = i, col1 = r.col1, col2 = r.col2, ...col-n = r.ColN });


  Mail Blog Web Site

  23 Kasım 2015 Pazartesi 12:05
 • Sanırsam devexpress kullanıyorsun.

  private void gridView1_CustomDrawCell(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.RowCellCustomDrawEventArgs e) {
       e.DisplayText = e.RowHandle.ToString();
      }


  kdrgny@outlook.com


  • Düzenleyen KdrGny 23 Kasım 2015 Pazartesi 19:28
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Erkan AKGÜN 24 Kasım 2015 Salı 07:25
  23 Kasım 2015 Pazartesi 13:06
 • KdrGny Teşekkür ederim.

  Tüm hücreleri satır numarası ile doldurdu, sadece Index Sütununa nasıl getirebilirim?

  24 Kasım 2015 Salı 07:27
 • gridView_CustomDrawCell eventine yazman lazım yoksa hepsine yazar


  kdrgny@outlook.com

  24 Kasım 2015 Salı 07:42
 • Dediğiniz evente yazıyorum ama satırın tamamına yazıyor.
  24 Kasım 2015 Salı 09:55
 • Columns[0] ise yap deyin o zaman.

  Mail Blog Web Site

  24 Kasım 2015 Salı 10:06
 •  private void gridView1_CustomDrawRowIndicator(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowIndicatorCustomDrawEventArgs e)
      {
        e.Info.DisplayText = e.RowHandle.ToString();
      }

  direk indicator (sol taraftaki yer) buna yazsan nasıl olur.

  kdrgny@outlook.com

  24 Kasım 2015 Salı 11:20
 • KdrGny aynen bu daha iyi oldu. Teşekkürler.

  private void gridView1_CustomDrawRowIndicator(object sender, RowIndicatorCustomDrawEventArgs e)
      {
        e.Appearance.TextOptions.HAlignment = DevExpress.Utils.HorzAlignment.Far;
        e.Info.DisplayText = (e.RowHandle + 1).ToString();
        gridView1.IndicatorWidth = 50;
      }

  24 Kasım 2015 Salı 11:27
 • Baştan söyleseydin :) satır numarası derken RowNumber() kayıyoruz ister istemez.

  kdrgny@outlook.com

  24 Kasım 2015 Salı 11:34
 • Merhaba Öylesine arama yapyordum. Sorunuzun cevabı öncelikle formun load' ına 

  var kolon = gridView1.Columns.Add();
  kolon.FieldName = "SiraNo";
  kolon.Visible = true;
  kolon.Width = 50;
  kolon.VisibleIndex = 0; //ilk sıraya ekler.
  kolon.UnboundType = DevExpress.Data.UnboundColumnType.Integer;
  kolon.OptionsColumn.AllowEdit = false;
  kolon.OptionsColumn.AllowFocus = false;

   daha sonra 

  private void gridView1_CustomUnboundColumnData(object sender, DevExpress.XtraGrid.Views.Base.CustomColumnDataEventArgs e)
          {
              if (e.IsGetData)
                  e.Value = e.ListSourceRowIndex + 1;
          }

  bu kodları çalıştırırsan olur.

  24 Aralık 2020 Perşembe 02:17
 • neden?

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  24 Aralık 2020 Perşembe 05:59
  Moderatör