none
bu metodları açıklayabilir misiniz? RRS feed

 • Soru

 • public OleDbConnection baglan()
      {
          OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Users\Seda\Documents\Visual Studio 2008\WebSites\portalson\son.mdb");
          baglanti.Open();
          return (baglanti);

      }


    
      public DataTable GetDataTable(string sqlcumle)
      {
          OleDbConnection baglanti = this.baglan();
          OleDbDataAdapter dap = new OleDbDataAdapter(sqlcumle, baglanti);
          DataTable dt = new DataTable();
          try
          {
              dap.Fill(dt);
          }
          catch (OleDbException ex)
          {
              throw new Exception(ex.Message + "(" + sqlcumle + ")");
          }
          dap.Dispose();
          baglanti.Close();
          baglanti.Dispose();
          return dt;
      }

      public DataRow getdatarow(string sqlcumle)
      {
          DataTable dt = GetDataTable(sqlcumle);
          if (dt.Rows.Count == 0)
              return null;
          else
              return dt.Rows[0];
      }
    
   
  10 Ağustos 2013 Cumartesi 22:22

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Gereksiz kodlar, dikkate almayın derim. 

  • bağlan methodu son.mdb access database dosyasına bağlanıp geriye connection döndürüyor.
  • GetDataTable bağlandan dönen connectionu kullanarak parametre olarak verilen sorguyu çalıştırıp DataTable e doldurup döndürüyor
  • getdatarow ise DataTable yerine tek satır döndürüyor.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  • Yanıt Olarak Öneren Emre Pirasa 10 Ağustos 2013 Cumartesi 23:48
  10 Ağustos 2013 Cumartesi 22:28
  Moderatör
 •  if (dt.Rows.Count == 0)
              return null;
          else
              return dt.Rows[0];

  buradaki if satırını neden kullanıyoruz?

  11 Ağustos 2013 Pazar 18:35
 • Satır sayısı Sıfırsa kayıt yok. Boş olarak getir.

  eger satır sayısı sıfır değilse ilk satırı getir..

  //

  eğer bunu kullanmazsa boş değer getiremez. 

  // Genelde manuel Kullanıcı kontrollerinde kullanılıyor.
  11 Ağustos 2013 Pazar 19:52