none
sql de aynı veriyi engelleme RRS feed

 • Soru

 • string kayit = "insert into tblStokEkle (LoginId,Marka,Model,Imei,Renk,Tarih,Hafıza,Durum,AlisFiyati,SatisFiyati)values(@LoginId,@Marka,@Model,@Imei,@Renk,@Tarih,@Hafıza,@Durum,@AlisFiyati,@SatisFiyati)";
                      SqlCommand kmd = new SqlCommand(kayit, con);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@LoginId", Class1.LoginId);
                     // kmd.Parameters.AddWithValue("@CariID", SelectedValue);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@Marka", cmbMarka.Text);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@Model", cmbModel.Text);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@Imei", txtImei.Text);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@Renk", cmbRenk.Text);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@Tarih", dtpTarih.Text);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@Hafıza", txtHafiza.Text);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@Durum", txtDurum.Text);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@AlisFiyati", txtAlFiyat.Text);
                      kmd.Parameters.AddWithValue("@SatisFiyati", txtSatFiyat.Text);
                      kmd.ExecuteNonQuery();
                      con.Close();
                      MessageBox.Show("Stok Kayıt İşlemi Başarı İle gerçekleşti");

  sql e kayıt işlemi yapıyorum ımei sadece bir defa kaydedecek aynı ımei girildiğinde uyarı vermesini istiyorum nasıl yapmam gerekiyor??

  21 Nisan 2017 Cuma 21:42

Tüm Yanıtlar

 • SELECT Imei FROM tblStokEkle WHERE Imei=@Imei

  sorgusunun sonucu null değilse Imei önceden kayıtlıdır...

  21 Nisan 2017 Cuma 21:55
 • Deleted
  21 Nisan 2017 Cuma 22:02
 • Merhabalar,

  Eğer IMEI kolonu Primary Key tasarımınıza uygunsa PK yapabilirsiniz. Başka bir Primary Key olacak değer kullanıyorsanız (TableID vb.) bu durumda da IMEI kolonu üzerinde unique constraion oluşturabilirsiniz. Aşağıdaki örnek kod yapısını istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz:

  ALTER TABLE TableName
  ADD CONSTRAINT UX_Constraint UNIQUE (IMEI)
  Umarım faydalı olur...


  Please Mark This As Answer if it solved your issue
  Please Vote This As Helpful if it helps to solve your issue
  www.abdullahaltintas.com

  22 Nisan 2017 Cumartesi 11:25