none
Mvc de Aynı Kayıtın tekrar Girilmemesini nasıl ayarlayabilirim. RRS feed

 • Soru

 •     

  remote validation denedim fakat hata verdi.Kullanımı Kabul etmedi.Veri tabanım code first

  [HttpPost] [ValidateAntiForgeryToken] public ActionResult Create(Kitap kitap) { if (!ModelState.IsValid) { return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); } _kitapRepository.Insert(kitap); _kitapRepository.Save(); return RedirectToAction("Index"); }

   

  Kitap Sınıfım

  public class Kitap { [Key] public int KitapId { get; set; } [Required(ErrorMessage = "{0} Boş Geçilemez.")] [DisplayName("Kitap Adı")] public string KitapAdi { get; set; } [Required(ErrorMessage = "{0} Boş Geçilemez.")] [DisplayName("Yazar Adı")] public string YazarAdi { get; set; } [DisplayName("Kitap Durum")] public bool Durum { get; set; } [Required] [DataType(DataType.Date)] public DateTime KitapKayitTarihi { get; set; }  13 Kasım 2016 Pazar 15:18

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar