none
C# ile Webden clasın değerini çemek RRS feed

 • Genel Tartışma

 •      

  Bir konuda yardıma ihtiyacım var.

  Aşagıdaki kodda ("//div[@class='jsdfx-sentiment-present']"

  Clasın değerini çekemiyorum. Yardımcı olurmusunuz.

  Saygılarımla

  Mehmet Bastem

  using HtmlAgilityPack;

  using System;

  using System.Collections.Generic;

  using System.ComponentModel;

  using System.Data;

  using System.Drawing;

  using System.IO;

  using System.Linq;

  using System.Net;

  using System.Text;

  using System.Text.RegularExpressions;

  using System.Threading.Tasks;

  using System.Windows.Forms;

       listBox1.Items.Clear();
              Uri url = new Uri("https://www.dailyfx.com/sentiment");
              WebClient client = new WebClient();
              string html = client.DownloadString(url);
              HtmlAgilityPack.HtmlDocument dokuman = new HtmlAgilityPack.HtmlDocument();
              dokuman.LoadHtml(html);
              HtmlNodeCollection basliklar = dokuman.GetElementbyId("href = #pairsEURUSD");
              foreach (var baslik in basliklar)
              {
                  listBox1.Items.Add(baslik.InnerText);
              }

  15 Kasım 2018 Perşembe 13:14