none
MVC de Birbirine Bağlı DropDownListlerde Hata RRS feed

 • Soru

 • <script type="text/javascript">
      $(function () {
          $("#MainCategory").change(function () {
              var selectedItem = $(this).val();
              var ddlStates = $("#SubCategory");
              var statesProgress = $("#states-loading-progress");
              statesProgress.show();
              $.ajax({
                  cache: false,
                  type: "POST",
                  url: "@(Url.Action("GetAllSubCategoryByMainCategoryID", "Product"))",
                      data: { "MID": selectedItem },
                      success: function (data) {
                          ddlStates.html('');
                          $.each(data, function (SubCategoryID, option) {
                              ddlStates.append($('<option></option>').val(option.SubCategoryID).html(option.CategoryName));
                          });

                      },
                      error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
                          alert('Failed to retrieve states.');

                      }
                  });
              });
       });
      </script>

     [HttpPost]
          public ActionResult GetAllSubCategoryByMainCategoryID(int MID)
          {
              List<SubCategory> AllSubCategory = new RepositoryPattern<SubCategory>().GetAllEntities(x => x.MainCategoryID == MID).ToList();
              return this.Json(AllSubCategory, JsonRequestBehavior.AllowGet);
          }

  Herşey Doğru Ama Kod Habire Error Kısmına Düşüyor  Yorumlarınızı Esirgemeyin

  19 Eylül 2013 Perşembe 01:56

Yanıtlar

 • sorun şurada olabilir;

  data: { "MID": selectedItem }

  data : JSON.stringify({ MID, selecteditem })
  şeklinde deneyin. JSON.stringfy veriyi json a çevirmeye yardımcı olur.

  ActionResult  Json olduğuna göre veriyi de getJSON ile alın. aslında yolu uzatmışsınız biraz. Benim yazdığım bu;

  $('#CustomerProvinceId').change(function () {
    $('#CustomerCountryId').html('');
    $.getJSON('@Url.Action("GetCountriesByProvinceId", "Order")/' + $(this).val(), null, function (d) {
      var o = document.createElement("OPTION");
      $(o).attr("value", '-1');
      $(o).html('[SEÇİNİZ]');
      $('#CustomerCountryId').append(o);
      for (i in d) {
        var o = document.createElement("OPTION");
        $(o).attr("value", d[i].Id);
        $(o).html(d[i].Name);
        $('#CustomerCountryId').append(o);
      }
    });
  });


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC
  19 Eylül 2013 Perşembe 05:38
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • sorun şurada olabilir;

  data: { "MID": selectedItem }

  data : JSON.stringify({ MID, selecteditem })
  şeklinde deneyin. JSON.stringfy veriyi json a çevirmeye yardımcı olur.

  ActionResult  Json olduğuna göre veriyi de getJSON ile alın. aslında yolu uzatmışsınız biraz. Benim yazdığım bu;

  $('#CustomerProvinceId').change(function () {
    $('#CustomerCountryId').html('');
    $.getJSON('@Url.Action("GetCountriesByProvinceId", "Order")/' + $(this).val(), null, function (d) {
      var o = document.createElement("OPTION");
      $(o).attr("value", '-1');
      $(o).html('[SEÇİNİZ]');
      $('#CustomerCountryId').append(o);
      for (i in d) {
        var o = document.createElement("OPTION");
        $(o).attr("value", d[i].Id);
        $(o).html(d[i].Name);
        $('#CustomerCountryId').append(o);
      }
    });
  });


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC
  19 Eylül 2013 Perşembe 05:38
  Moderatör
 •  url: "@(Url.Action("GetAllSubCategoryByMainCategoryID", "Product"))",

  bu kısım da da sorun var

   url: "@(Url.Action("GetAllSubCategoryByMainCategoryID", "Product"))/?MID=" + selecteditem ,

  şeklinde değiştirip deneyebilirsiniz.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC


  19 Eylül 2013 Perşembe 06:36
  Moderatör