none
Listbox hakkında RRS feed

 • Soru

 • mrb

  1. sorum : Listboxa istedğimiz satıra veri girebilirmiyiz  yani aşağıda olduğu gibi 2. ve 4 satırlara veri eklemek istiyorum olurmu

       Listbox1>

        1.satır

        2.         "bu satıra yazmak istiyorum"

        3.

        4.         "bu satıra yazmak istiyorum"

  2. sorum ise listboxda her satıra farklı renk de yazabilirmiyiz...??

  29 Ocak 2018 Pazartesi 20:40

Yanıtlar

 • 1. Boş olmasını istediğiniz satırlara boşluk atayarak amacınıza ulaşabilirsiniz.

  listBox1.Items.Add("");

  2. Satır renklendirmek için,

    public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
        listBox1.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawFixed;
        listBox1.DrawItem += new DrawItemEventHandler(listBox1_RenkliYaz);
      }
   
      private void listBox1_RenkliYaz(object sender, DrawItemEventArgs e)
      {
        try
        {
          e.DrawBackground();
          Brush firca = Brushes.White;
          int sayi = Convert.ToInt32(((ListBox)sender).Items[e.Index].ToString());
          if (sayi > 5)
            firca = Brushes.Yellow;
          else
            firca = Brushes.Blue;
          e.Graphics.DrawString(((ListBox)sender).Items[e.Index].ToString(),
          e.Font, firca, e.Bounds, StringFormat.GenericDefault); 
          e.DrawFocusRectangle();
        }
        catch
        {
   
        }
        
      }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen svisual 30 Ocak 2018 Salı 13:56
  29 Ocak 2018 Pazartesi 21:05