none
gridview koşullu satır renklendirme RRS feed

 • Soru

 • merhaba;

  xtragrid üzerinde koşullu renklendirme yapmak istiyorum. aşağıdaki kodu uyguladım ama çalışmıyor? grid üzerinde ara butonu ile gridi dolduruyorum.

  privatevoidgridView1_RowStyle(objectsender, DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowStyleEventArgse)

  {

  try

  {

  for(inti = 0; i < dataGridView1.Rows.Count - 1; i++)

  {

  if(dataGridView1.Rows[i].Cells["IS"].Value.ToString() == "UYGUN")

  {

  dataGridView1.Rows[i].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Green;

  }

  elseif(dataGridView1.Rows[i].Cells["IS"].Value.ToString() == "UYGUN DEĞİL")

  {

  dataGridView1.Rows[i].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Red;

  }

  }

  catch(Exceptionex)

  {

  }

  9 Aralık 2015 Çarşamba 12:32

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar