none
newline in constant RRS feed

 • Soru

 • bu nedir? nasıl çözülür?teşekkürler...

  daha önceki projeyi tamamen sildim yeni bir proje açtım txt dosyasına aldığım html kodlarını yapıştırdım, fakat sorun halen devam ediyor....

  bu nasıl oldu? bunun olduğu proje açıkken ben içine başka bir projeden Default.aspx sürükledim ondan sonra çıkmaya başladı....

  <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.master" AutoEventWireup="true"
    CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
  
  <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="Server">
    <link rel="stylesheet" href="nivo-slider/themes/default/default.css" type="text/css" />
    <link rel="stylesheet" href="nivo-slider/nivo-slider.css" type="text/css" media="screen" />
    <link rel="stylesheet" href="nivo-slider/demo/style.css" type="text/css" media="screen" />
    <script type="text/javascript" src="nivo-slider/demo/scripts/jquery-1.7.1.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="nivo-slider/jquery.nivo.slider.js"></script>
    <script type="text/javascript">
      $(window).load(function () {
        $('#slider').nivoSlider();
      });
    </script>
  </asp:Content>
  <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" runat="Server">
    <div class="slider-wrapper theme-default">
      <asp:Repeater ID="rptNivoImgs" runat="server">
        <HeaderTemplate>
          <div id="slider" class="nivoSlider">
        </HeaderTemplate>
        <ItemTemplate>
          <img src="<%# Eval(NivoImages") %>" data-thumb="<%# Eval("NivoImages") %>" alt="<%# Eval("NivoTitle") %>" />
        </ItemTemplate>
        <FooterTemplate>
          </div>
        </FooterTemplate>
      </asp:Repeater>
  </asp:Content>
  
  <img src="<%# Eval(NivoImages") %>" data-thumb="<%# Eval("NivoImages") %>" alt="<%# Eval("NivoTitle") %>" />

   tagını gösteriyor...


  Ace Hood - We On

  Scope Piskopos - Ben 46 Raporlu Bir Deliyim

  Ben başarısız olmadım, sadece işin bu şekilde yapılmayacağının bir çok yolunu buldum ve işin nasıl yapılacağına da bir çok defa yaklaştım.

  • Değiştirilmiş Tür 232323232323 28 Ağustos 2012 Salı 10:53
  28 Ağustos 2012 Salı 10:53

Yanıtlar

 • Merhaba ;

  <img src='<%# Eval("NivoImages") %>' data-thumb='<%# Eval("NivoImages") %>' alt='<%# Eval("NivoTitle") %>' />

  Şeklinde dener misin çift tırnaklar AES olmuş biraz sanki...

  Birde Default.aspx.cs sayfan _Default dan miras alıyor

  CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="ProjeAdi.Default" %>
  gibi olaması gerekir sanki... Copy - Paste Failure =)

  Jesus Promised The End Of All Wicked People, ODIN Promised The End Of All Ice Giants. I Don't See Many Ice Giants Around... exe[nokta]cute[at]live[nokta]com  • Düzenleyen Exe.Cute 28 Ağustos 2012 Salı 11:45
  • Yanıt Olarak İşaretleyen 232323232323 28 Ağustos 2012 Salı 11:58
  28 Ağustos 2012 Salı 11:04