none
microsoft .net framework hatası ( C# FORM APPLİCATİON ) RRS feed

Tüm Yanıtlar

 • projemi geliştirirken kullanmış olduğum framework sürümü bilgisayarda kurulu..

  ayrıyetten uyumlu sürüm olmadığında bir program ilk kurulduğunda çalışıp daha sonra bilgisayar kapanıp açıldığında çalışmamazlık ypabilir mi ?


  21 Aralık 2017 Perşembe 11:11
 • Ayrıntılar kısmında hatanın sebebi yazar. O bilgiyi paylaşmalısınız.  

  21 Aralık 2017 Perşembe 12:42
 • Hocam ayrıntılar tam olarak şu şekilde ;

  Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
  hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

  ************** Özel Durum Metni **************
  System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Yapılandırma sistemi başlatılamadı ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: '.' (onaltılık değeri 0x00), geçersiz bir karakter. Satır 16, konum 1. (C:\Users\asuss\AppData\Local\RezervasyonProgramı\Randevu_V1.exe_Url_vhiogz44xicfqdkjz4o5krazmugwnlea\1.0.0.0\user.config line 16) ---> System.Xml.XmlException: '.' (onaltılık değeri 0x00), geçersiz bir karakter. Satır 16, konum 1.
     konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
     konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(String res, String[] args)
     konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText(Int32& startPos, Int32& endPos, Int32& outOrChars)
     konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText()
     konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
     konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
     konum: System.Xml.XmlTextReader.Read()
     konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.Skip()
     konum: System.Xml.XmlTextReader.Skip()
     konum: System.Configuration.XmlUtil.StrictSkipToNextElement(ExceptionAction action)
     konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ScanSectionsRecursive(XmlUtil xmlUtil, String parentConfigKey, Boolean inLocation, String locationSubPath, OverrideModeSetting overrideMode, Boolean skipInChildApps)
     konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ScanSectionsRecursive(XmlUtil xmlUtil, String parentConfigKey, Boolean inLocation, String locationSubPath, OverrideModeSetting overrideMode, Boolean skipInChildApps)
     konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ScanSections(XmlUtil xmlUtil)
     konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
     --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
     konum: System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)
     konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfParseErrors(ConfigurationSchemaErrors schemaErrors)
     konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
     konum: System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
     --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
     konum: System.Configuration.ClientConfigurationSystem.OnConfigRemoved(Object sender, InternalConfigEventArgs e)
     konum: System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.OnConfigRemoved(InternalConfigEventArgs e)
     konum: System.Configuration.Internal.InternalConfigRoot.RemoveConfigImpl(String configPath, BaseConfigurationRecord configRecord)
     konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)
     konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey)
     konum: System.Configuration.ClientConfigurationSystem.System.Configuration.Internal.IInternalConfigSystem.GetSection(String sectionName)
     konum: System.Configuration.ConfigurationManager.GetSection(String sectionName)
     konum: System.Configuration.ClientSettingsStore.ReadSettings(String sectionName, Boolean isUserScoped)
     konum: System.Configuration.LocalFileSettingsProvider.GetPropertyValues(SettingsContext context, SettingsPropertyCollection properties)
     konum: System.Configuration.SettingsBase.GetPropertiesFromProvider(SettingsProvider provider)
     konum: System.Configuration.SettingsBase.GetPropertyValueByName(String propertyName)
     konum: System.Configuration.SettingsBase.get_Item(String propertyName)
     konum: System.Configuration.ApplicationSettingsBase.GetPropertyValue(String propertyName)
     konum: System.Configuration.ApplicationSettingsBase.get_Item(String propertyName)
     konum: RezervasyonProgramı.Properties.Settings.get_serino() D:\rezervasyon - Kopya\RezervasyonProgramı\Properties\Settings.Designer.cs içinde: satır 91
     konum: RezervasyonProgramı.login.login_Load(Object sender, EventArgs e) D:\rezervasyon - Kopya\RezervasyonProgramı\login.cs içinde: satır 44
     konum: System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
     konum: System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
     konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
     konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
     konum: System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Yüklü Derlemeler **************
  mscorlib
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  Randevu V1
      Derleme Sürümü: 1.0.0.0
      Win32 Sürümü: 1.0.0.0
      CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Temamimari/Kurulum/Randevu%20V1.exe
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Core
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  System.xml.resources
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration.resources
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms.resources
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
  ----------------------------------------
  mscorlib.resources
      Derleme Sürümü: 4.0.0.0
      Win32 Sürümü: 4.6.1038.0 built by: NETFXREL2
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Hata Ayıklama **************
  JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya
  bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında
  system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
  Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş
  olmalıdır.

  Örneğin:

  <configuration>
      <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar
  bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı
  JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.

  22 Aralık 2017 Cuma 17:20
 • Merhaba hatayı bulabildin mi ? Bende de dünden beri bu hata var. Programı Derleyip başlatınca hata veriyor.
  30 Aralık 2017 Cumartesi 21:09
 • Buldum. :)

  C:\Users\asuss\AppData\Local\RezervasyonProgramı

  Bu Uzantıdaki RezervasyonProgramı klasörünü sil düzelir.


  30 Aralık 2017 Cumartesi 23:23