none
c# den oluşturulan sql tablo identity specification RRS feed

Yanıtlar

 • create table Tablo1(
    [Id] int primary key identity,
    .
    .
    .
  
  )
  şeklinde olmasını sağlarsan olacaktır.

  Örnek, identity(1000,1) yazarsan binden başlar birer birer artar


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  11 Nisan 2019 Perşembe 10:14
  Moderatör

Tüm Yanıtlar