none
- RRS feed

Yanıtlar

 • string AddSeparator(string text, string separator, byte length)
  {
    string ret = "";
    for (int cx = 0; cx < text.Length; cx += length)
    {
       if (cx + length >= text.Length)
         ret += text.Substring(cx);
       else
         ret += text.Substring(cx, length) + separator;
    }
    return ret;
  }

  Kullanımı,

  private void lisans_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    textBox1.Text = CPUSeriNoCek().ToString();
    string str = MD5Sifrele(textBox1.Text);
    textBox1.Text = AddSeparator(str, "-", 4);
  }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...
  23 Şubat 2018 Cuma 15:27

Tüm Yanıtlar

 • string AddSeparator(string text, string separator, byte length)
  {
    string ret = "";
    for (int cx = 0; cx < text.Length; cx += length)
    {
       if (cx + length >= text.Length)
         ret += text.Substring(cx);
       else
         ret += text.Substring(cx, length) + separator;
    }
    return ret;
  }

  Kullanımı,

  private void lisans_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    textBox1.Text = CPUSeriNoCek().ToString();
    string str = MD5Sifrele(textBox1.Text);
    textBox1.Text = AddSeparator(str, "-", 4);
  }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...
  23 Şubat 2018 Cuma 15:27
 • using System;
  using System.Text.RegularExpressions;
  
  namespace ConsoleApp21
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        string islemciNo = "FC986991E4C54C70E9796660D53EA9B4";
  
        Console.WriteLine("Lisans No: {0}", Regex.Replace(islemciNo, ".{4}(?!$)", "$&-"));
  
        Console.ReadKey();
      }
    }
  }

  Boyalı kısmın açıklaması:

  23 Şubat 2018 Cuma 17:00