none
- RRS feed

Yanıtlar

 • private int KullaniciSayisi()
  {
    object sonuc = null;
    using (SqlCommand command = new SQLCommand("SELECT COUNT(*) FROM kullanicilar", baglanti))
    {
      baglanti.Open();
      sonuc = command.ExecuteScalar();
      baglanti.Close();
    }
  
    int ret = 0;
    if (sonuc != null)
      ret = Convert.ToInt32(sonuc);
    return ret;
  }
  
  // Kayıt eklediğiniz kod bloğunda...
    int kullaniciSayisi = KullaniciSayisi();
    if (kullaniciSayisi > 4 )
    {
      MessageBox.Show("HATA: En fazla beş kullanıcı olabilir.!.");
      return;
    }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Toprak Volkan 5 Aralık 2017 Salı 12:49
  5 Aralık 2017 Salı 08:09