none
Access ve exceldeki verileri eşleştirip access tablosunu güncellemek RRS feed

 • Soru

 • merhaba 

  benim yapmak istediğim programda , accesste tuttuğum veritabanın da tb firması x hammaddesinde yer alan gelentonaj kısmına , excelde yer alan kantar raporunda tb firmasından gelen (fark sutünündaki rakamlar) x hammaddelerinin toplamını ekleyip veritabanını güncellemek . 

  baglanti.Open();
        baglantiexcel.Open();
        string excelcmd = "select firma,hammadde,fark FROM [Sayfa1$]";
        string acccesscmd = "select firma,hammadde,gelentonaj from alacak";
  
        OleDbDataAdapter tabloexoku = new OleDbDataAdapter(excelcmd, baglantiexcel);
        DataTable tabloexcel = new DataTable();
        tabloexoku.Fill(tabloexcel);
  
        OleDbDataAdapter tabloaccoku = new OleDbDataAdapter(acccesscmd, baglanti);
        DataTable tabloacc = new DataTable();
        tabloaccoku.Fill(tabloacc);
  
        int toplam = 0;
        int gelentonaj = 0;
        int fark = 0;
        for (int i = 0; i < tabloacc.Rows.Count; i++)
        {
          for (int k = 0; k < tabloexcel.Rows.Count; k++)
          {        
            if (tabloacc.Rows[i][0].ToString() == tabloexcel.Rows[k][0].ToString())
            {
              if (tabloacc.Rows[i][1].ToString()==tabloexcel.Rows[k][1].ToString())
              {
                gelentonaj = Convert.ToInt32(tabloacc.Rows[i][2]);
                fark = Convert.ToInt32(tabloexcel.Rows[k][2]);
                toplam = gelentonaj + fark;
                toplam = toplam + gelentonaj;              
              }
            }          
            OleDbCommand ekle = new OleDbCommand("update alacak set gelentonaj='" + toplam + "' where hammadde='" + tabloacc.Rows[i][1] + "' and firma='" + tabloacc.Rows[i][0] + "'", baglanti);
            ekle.ExecuteNonQuery();
          }
        }
        baglantiexcel.Close();
        baglanti.Close();


  Yazdığım kodlarda birden çok gelen x hammaddesinin kg lerini toplatamadım . şimdiden teşekkürler. 


  26 Eylül 2019 Perşembe 09:40

Tüm Yanıtlar

 • Kesinlikle Access yerine SQL kullanmanızı öneririm. '"+ +"' yerine parametre kullanmanızı öneririm. 

  Merak et, Araştır, Geliştir. Harun Yılmaz

  26 Eylül 2019 Perşembe 10:42