none
image yüklemede uyarı penceresinin açılmaması RRS feed

 • Soru

 • Merhaba 

  aşağıdaki kodlar ile sunucuya image yüklüyorum yüklemede sorun yok ama yükleme işlemlerindeki uyarıları çalışmıyor. sorun nedir acaba.

  Yükleme kodum aşağıdaki gibidir.

      protected void btnResimYukle_ServerClick(object sender, EventArgs e)
      {
        try
        {
          if (txtResimAdi.Value == "")
          {
            lblUyariMessage.Text = "Fotğraf Adını Boş Olamaz...";
            ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "Uyari", "$('#Uyari').modal('show');", true);
          }
          else
          {
            if (imgYukle.HasFile)
            {
              if (imgYukle.PostedFile.ContentType == "image/jpeg")
              {
                if (imgYukle.PostedFile.ContentLength < 20240000) //10485760
                {
                  string filename = txtResimAdi.Value + "-" + Path.GetFileName(imgYukle.FileName);
                  if (filename != "")
                  {
                    imgYukle.SaveAs(Server.MapPath("~/panel/images/") + filename);
                    imgResim.ImageUrl = "~/panel/images/" + filename;
                    lblResimYolu.Text = imgResim.ImageUrl;
  
                    up_Uyari.Update();
                    lblUyariMessage.Text = "Fotoğraf Yüklendi...";
                    ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "Uyari", "$('#Uyari').modal('show');", true);
                  }
                }
                else
                {
                  up_Uyari.Update();
                  lblUyariMessage.Text = "Yükleme istediğiniz dosya boyutu en fazla 1 MB olmalıdır";
                  ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "Uyari", "$('#Uyari').modal('show');", true);
                }
              }
              else
              {
                up_Uyari.Update();
                lblUyariMessage.Text = "Yüklemek istediğiniz dosya formatı : JPEG formatında olmalıdır...";
                ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "Uyari", "$('#Uyari').modal('show');", true);
              }
            }
            else
            {
              up_Uyari.Update();
              lblUyariMessage.Text = "Resim Dosyası Seçmediniz...";
              ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "Uyari", "$('#Uyari').modal('show');", true);
            }
          }
        }
  
        catch (Exception ex)
        {
          up_Uyari.Update();
          lblUyariMessage.Text = "Fotoğraf yükleme işlemi başarısız oldu... hata Kodu: <BR>" + ex;
          ScriptManager.RegisterStartupScript(Page, Page.GetType(), "Uyari", "$('#Uyari').modal('show');", true);
        }      
      }
  

  Aşağıdaki kod ise aspx sayfam

  <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server"></asp:ScriptManager>

  <asp:UpdatePanel ID="up_Modal" runat="server" UpdateMode="Conditional"> <ContentTemplate> <div class="row"> <div class="col-lg-12"> <div class="form-group"> <label for="recipient-name" class="control-label mb-10">Fotoğraf Adı:</label> <input type="text" class="form-control" id="txtResimAdi" runat="server" placeholder="Fotoğraf Adı" /> </div> </div> <div class="col-lg-12"> <div class="alert alert-info alert-dismissible fade show"> <ul class="list-group list-group-flush"> <li class="list-group-item"> <asp:FileUpload ID="imgYukle" runat="server" ClientIDMode="Static" /> </li> </ul> <asp:Image ID="imgResim" runat="server" CssClass="card-img-top" ImageUrl="images/standart.png" Width="150" Height="150" /> <div class="card-body"> <a href="#" class="card-link"> <asp:Label ID="lblResimYolu" runat="server"></asp:Label> </a> </div> <div class="card-footer"> <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger" runat="server" id="btnResimSil" onserverclick="btnResimSil_ServerClick"><span class="fal fa-trash mr-1"></span>Eski Resmi Sil</button> <button type="button" class="btn btn-sm btn-success" runat="server" id="btnResimYukle" onserverclick="btnResimYukle_ServerClick"><span class="fal fa-download mr-1"></span>Yükle</button> </div> </div> </div> </div> </ContentTemplate> <Triggers> <asp:PostBackTrigger ControlID="btnResimYukle" /> </Triggers> </asp:UpdatePanel> <asp:UpdatePanel ID="up_Uyari" runat="server" UpdateMode="Conditional"> <ContentTemplate> <asp:Panel ID="pnlUyari" runat="server"> <div class="modal modal-alert fade" id="Uyari" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h5 class="modal-title">Uyarı</h5> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true"><i class="fal fa-times"></i></span> </button> </div> <div class="modal-body"> <asp:Label ID="lblUyariMessage" runat="server" Text="..." CssClass="text-success"></asp:Label> </div> <div class="modal-footer"> <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Tamam</button> </div> </div> </div> </div> </asp:Panel> </ContentTemplate> </asp:UpdatePanel>


   

  26 Kasım 2020 Perşembe 16:17

Yanıtlar

 • pop-up için sunucu tarafı kodu yerine yalnızca JavaScript kullanın

  düğmeye tıkladığınızda OnClinetClick olayını ekleyin ve aşağıdaki örnekteki gibi bir javascript işlevi kullanın

  <asp:button id="pg3button" runat="server" OnClick="pg3button_Click" OnClientclick="ShowPopup();"></asp:button>
  
  <script>
    function ShowPopup()
    {
      $('#myModal').modal();
    }
  <script>  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt Olarak Öner" olarak işaretleyin, eğer faydalı bir yorum ise "Oy Ver"erek forumun işleyişine katkıda bulunabilirsiniz

  • Yanıt Olarak İşaretleyen zynpnvl 27 Kasım 2020 Cuma 06:06
  26 Kasım 2020 Perşembe 17:00
 • Konu sayfayı yenilek mi hata mesajlarını görememeniz mi?

  sayfa yenileme işleminden Ajax ile kaçabilirsiniz, yada yükleme işlemini açtığınız modal içerisinden tetikleyebilirsiniz.

  hata mesajları konusuna gelince söylemek istediğim şey şu; bu mesajları, modal kontrollerini sunucu tarafında yazmak zorunda mısınız? bence doğru değil. örneğin dosya seçildiği anda javascript ile dosya boyutunu kontrol edip şartlarınıza uymuyorsa yükle butonunu disable yapsanız size uymuyor mu?

  $('#imgYukle').bind('change', function() {
    if(this.files[0].size > 1024 ){
     alert("Dosya 1 MB'dan büyük");
     $("#btnResimYukle").removeAttr("disabled");
     };
  });


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt Olarak Öner" olarak işaretleyin, eğer faydalı bir yorum ise "Oy Ver"erek forumun işleyişine katkıda bulunabilirsiniz

  • Yanıt Olarak İşaretleyen zynpnvl 27 Kasım 2020 Cuma 08:49
  27 Kasım 2020 Cuma 08:23

Tüm Yanıtlar

 • pop-up için sunucu tarafı kodu yerine yalnızca JavaScript kullanın

  düğmeye tıkladığınızda OnClinetClick olayını ekleyin ve aşağıdaki örnekteki gibi bir javascript işlevi kullanın

  <asp:button id="pg3button" runat="server" OnClick="pg3button_Click" OnClientclick="ShowPopup();"></asp:button>
  
  <script>
    function ShowPopup()
    {
      $('#myModal').modal();
    }
  <script>  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt Olarak Öner" olarak işaretleyin, eğer faydalı bir yorum ise "Oy Ver"erek forumun işleyişine katkıda bulunabilirsiniz

  • Yanıt Olarak İşaretleyen zynpnvl 27 Kasım 2020 Cuma 06:06
  26 Kasım 2020 Perşembe 17:00
 • javascript denedim oda olmadı, javascript kullandığımda popup geliyor ama hemen kapanıyor, buda yükleme işlemi bitince sayfanın yenilenmesi ile alakalı olduğunu düşünüyorum, kodları kontrol ettim yenileme yok load içinde" if (!Page.IsPostBack) {}" kullanıyorum, updatepanel içinde Triggers kullanıyorum yükleme işlemi updatepanel içinde yapılması için Triggers kullanmak zorundayım updatepanel içindede sayfayı yeniliyor, kullanmayayım diyorum updatepanel dışına aldığımdada sayfayı yeniliyor. bunu nasıl düzeltebilirim.
  27 Kasım 2020 Cuma 07:41
 • Konu sayfayı yenilek mi hata mesajlarını görememeniz mi?

  sayfa yenileme işleminden Ajax ile kaçabilirsiniz, yada yükleme işlemini açtığınız modal içerisinden tetikleyebilirsiniz.

  hata mesajları konusuna gelince söylemek istediğim şey şu; bu mesajları, modal kontrollerini sunucu tarafında yazmak zorunda mısınız? bence doğru değil. örneğin dosya seçildiği anda javascript ile dosya boyutunu kontrol edip şartlarınıza uymuyorsa yükle butonunu disable yapsanız size uymuyor mu?

  $('#imgYukle').bind('change', function() {
    if(this.files[0].size > 1024 ){
     alert("Dosya 1 MB'dan büyük");
     $("#btnResimYukle").removeAttr("disabled");
     };
  });


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt Olarak Öner" olarak işaretleyin, eğer faydalı bir yorum ise "Oy Ver"erek forumun işleyişine katkıda bulunabilirsiniz

  • Yanıt Olarak İşaretleyen zynpnvl 27 Kasım 2020 Cuma 08:49
  27 Kasım 2020 Cuma 08:23
 • sayfa yenileme işleminden Ajax ile kaçabilirsiniz, yada yükleme işlemini açtığınız modal içerisinden tetikleyebilirsiniz.

  bu iki yöntem ile ilgili doküman konusunda yardımcı olabilir misin?

  27 Kasım 2020 Cuma 18:12