none
Üye kayıtta sayfa yenilenince şifre bilgisi siliniyor RRS feed

 • Genel Tartışma

 • üye kayıt formunda en altta güvenlik kodu var. Yeni güvenlik kodu için sayfa yenilenince şifre bilgisi siliniyor. Şifrenin silinmemesini nasıl sağlayabiliriz
  14 Mayıs 2014 Çarşamba 16:28

Tüm Yanıtlar

 • Silinir. Muhtemelen TextMode password'tur. Captcha kısmını ve onu yenileyen butonu update panel içine alırsanız sayfa postback olmayacağından şifrede kaybolmaz. Zaten olması gerekende bu şekilde. Doğrulama kodu için sayfanın yenilenmesi kullanıcıların sevdiği bir şey değil. Eğer bu kontrolu tek bir button yapıyorsa sayfayı updatePanel içine alın.

  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Bana Ulaşmak İçin: Mail Gönder


  14 Mayıs 2014 Çarşamba 16:34
  Moderatör
 • hepsini updatepanel içine aldım. olmadı. kodlar aşağıda. ne yapabiliriz.

  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
          <ContentTemplate>
  
      <table cellpadding="0" cellspacing="10" class="style2" border="0">
      <tr>
        <td colspan="2">
          <h1 align="center">Üye Kayıt İşlemleri</h1></td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-size: large" class="style4">
          Adı</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtAdi" runat="server" Width="250px" Font-Size="Large" 
            Height="40px"></asp:TextBox>
          &nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-size: large" class="style4">
          Soyadı</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtSoyadi" runat="server" 
            Width="250px" Font-Size="Large" Height="40px"></asp:TextBox>
          &nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-size: large" class="style4">
          Kullanıcı Adı</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtKullaniciAdi" runat="server" Width="200px" 
            Font-Size="Large" Height="40px"></asp:TextBox>
          &nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-size: large" class="style4">
          Şifre</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtSifre" runat="server" Width="200px" TextMode="Password" 
            Font-Size="Large" Height="40px"></asp:TextBox>
        &nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-size: large" class="style4">
          E-mail Adresi</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtEmailAdresi" runat="server" Width="400px" Font-Size="Large" 
            Height="40px"></asp:TextBox>
          <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" 
            ControlToValidate="txtEmailAdresi" 
            ErrorMessage="Uygun formatta email adresi girmelisiniz." 
            ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*" 
            Font-Size="Small" Display="None"></asp:RegularExpressionValidator>
          <cc1:ValidatorCalloutExtender ID="RegularExpressionValidator1_ValidatorCalloutExtender" 
            runat="server" TargetControlID="RegularExpressionValidator1">
          </cc1:ValidatorCalloutExtender>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-size: large" class="style4">
          Cinsiyeti</td>
        <td>
          <asp:DropDownList ID="ddlCinsiyet" runat="server" Width="150px" 
            AppendDataBoundItems="true" Font-Size="Large" Height="40px">
          <asp:ListItem Text="Seç:" Value=""></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="0">Kadın</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="1">Erkek</asp:ListItem>
          </asp:DropDownList>
        &nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-size: large" class="style4">
          Doğum Yeri</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtDogumYeri" runat="server" Width="250px" Font-Size="Large" 
            Height="40px"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-size: large" class="style4">
          Doğum Tarihi</td>
        <td>
  
          <asp:DropDownList ID="ddlGun" runat="server" AppendDataBoundItems="true" 
            Font-Size="Large" Height="40px" Width="100px">
          <asp:ListItem Text="Gün:" Value=""></asp:ListItem>
  
          </asp:DropDownList>&nbsp;<asp:DropDownList ID="ddlAy" runat="server" AppendDataBoundItems="true" 
            AutoPostBack="True" onselectedindexchanged="ddlAy_SelectedIndexChanged" 
            Font-Size="Large" Height="40px" Width="150px">
          <asp:ListItem Text="Ay:" Value=""></asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="1">Ocak</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="2">Şubat</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="3">Mart</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="4">Nisan</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="5">Mayıs</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="6">Haziran</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="7">Temmuz</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="8">Ağustos</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="9">Eylül</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="10">Ekim</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="11">Kasım</asp:ListItem>
            <asp:ListItem Value="12">Aralık</asp:ListItem>
          </asp:DropDownList>&nbsp;<asp:DropDownList ID="ddlYil" runat="server" AppendDataBoundItems="true" 
            Width="100px" onselectedindexchanged="ddlYil_SelectedIndexChanged" 
            AutoPostBack="True" Font-Size="Large" Height="40px">
        <asp:ListItem Text="Yıl:" Value=""></asp:ListItem>
          </asp:DropDownList>
  
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="font-size: large" class="style4">
          Güvenlik Resmi</td>
        <td width="80%" valign="middle">
          <asp:Image ID="imgGuvenlik" runat="server" ImageUrl="~/guvenlikresim.aspx"/>
          <asp:ImageButton ID="imgYenile" runat="server" 
            ImageUrl="~/images/yenile.png" onclick="imgYenile_Click" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style4">
          &nbsp;</td>
        <td>
          <asp:TextBox ID="txtGuvenlik" runat="server" Font-Size="Large" Height="40px" 
            Width="150px"></asp:TextBox>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style4">
          &nbsp;</td>
        <td>
          <br />
                  <asp:Button ID="btnKayit" runat="server" 
            Text="Kaydol" onclick="btnKayit_Click" Font-Size="Large" Height="40px" 
            Width="100px" />
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="style4">
          &nbsp;</td>
        <td>
    <asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server" 
            AssociatedUpdatePanelID="UpdatePanel1">
    <ProgressTemplate>
    
      <img alt="Kayıt İşlemi Devam Ediyor. Lütfen Bekleyiniz." 
    class="style3" src="http://www.benimvizyonum.com/images/yukleniyor.gif" />
    
    </ProgressTemplate>
    </asp:UpdateProgress>
          <asp:Label ID="lblSonuc" runat="server" Font-Size="Small"></asp:Label>
          <asp:BulletedList ID="bllHata" runat="server" Font-Size="Small" 
            ForeColor="#CC3300">
          </asp:BulletedList>
        </td>
      </tr>
    </table>
          </ContentTemplate>
          </asp:UpdatePanel>

  15 Mayıs 2014 Perşembe 09:44
 • UpdatePanel'in UpdateMode'unu ayarlamayı unutmuşsunuz sanırım.

  <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" UpdateMode="Conditional" runat="server">

  Yukarıdaki şekilde düzenleyip denermisiniz ?


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Bana Ulaşmak İçin: Mail Gönder

  15 Mayıs 2014 Perşembe 09:53
  Moderatör
 • olmadı. şifre siliniyor
  15 Mayıs 2014 Perşembe 11:09
 • O zaman Attribute ekleyerek deneyin. Muhtemelen bu işinizi görür.

  TextBox1.Attributes["value"] = TextBox1.Text;


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Bana Ulaşmak İçin: Mail Gönder

  15 Mayıs 2014 Perşembe 11:11
  Moderatör
 • nereye ekleyeceğim. page load kısmına mı
  15 Mayıs 2014 Perşembe 11:16
 • Click event'ına ekleyebilirsiniz.

  txtPassword.Attributes.Add("value", txtPassword.Text);

  Yukarıdaki kod'ta olur.


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Bana Ulaşmak İçin: Mail Gönder

  15 Mayıs 2014 Perşembe 11:19
  Moderatör
 • txtPassword.Attributes["Value"]="";

  yazıp şifre kısmını sıfırlayamıyorum. Üye kayıt işlemi bittikten sonra şifre kısmındaki değer hala hafızada kalıyor

  18 Mayıs 2014 Pazar 11:24
 • çözüldü. teşekkürler
  21 Mayıs 2014 Çarşamba 13:23