none
Textbox Toplam Hakkında RRS feed

 • Soru

 • Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
      Dim money As Double = Convert.ToDouble(TextBox1.Text)
      TextBox1.Text = money.ToString("#,##0.00")
    End Sub
    Private Sub TextBox1_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox1.KeyPress
      If (Char.IsDigit(e.KeyChar) = False And e.KeyChar <> Chr(8) And e.KeyChar <> Chr(44)) Then
        e.Handled = True
      End If
    End Sub
  
  
    Private Sub TextBox2_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox2.TextChanged
      Dim money As Double = Convert.ToDouble(TextBox2.Text)
      TextBox2.Text = money.ToString("#,##0.00")
    End Sub
    Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox2.KeyPress
      If (Char.IsDigit(e.KeyChar) = False And e.KeyChar <> Chr(8) And e.KeyChar <> Chr(44)) Then
        e.Handled = True
      End If
    End Sub
  
    Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged
      Dim money As Double = Convert.ToDouble(TextBox3.Text)
      TextBox3.Text = money.ToString("#,##0.00")
    End Sub
    Private Sub TextBox3_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox3.KeyPress
      If (Char.IsDigit(e.KeyChar) = False And e.KeyChar <> Chr(8) And e.KeyChar <> Chr(44)) Then
        e.Handled = True
      End If
    End Sub

  3 TextBox ım var. Textbox a rakam girmeye başladığımda diğer 2 textbox boş olsa dahi Textbox4 e toplam aldırmam gerekiyor.

  Yani TextBox1 e 10,00 yazdığımda bunu anında Textbox4 de görmek istiyorum.

  Textbox2 ye 11,21 yazdığımda Textbox4 ün değeri 21,21 olmalı .

  TextbBox4.Text = TextbBox1.Text + TextbBox2.Text + TextbBox3.Text

  Teşekkürler.

  8 Kasım 2013 Cuma 14:09

Yanıtlar

 • Fazla uzun ve hataya açık olmuş, keypress harf girmene engel olabilir ama copy/paste durumuna engel değildir.

  Daha pratik olur muydu bilmiyorum ama aşağıdaki gibi olabilir.

    Public Function Toplam(ByVal txt() As TextBox) As String
      Dim o = txt.Where(Function(f As TextBox, d As Double) Double.TryParse(f.Text, d) = True).Select(Function(f) Double.Parse(f.Text)).Sum()
      Return o.ToString("N2")
    End Function
  
  
    Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged, TextBox2.TextChanged, TextBox1.TextChanged
      TextBox4.Text = Toplam(New TextBox() {TextBox1, TextBox2, TextBox3})
    End Sub

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Omur Can 8 Kasım 2013 Cuma 21:40
  8 Kasım 2013 Cuma 18:30
  Moderatör
 • Dönen değeri double olarak değiştir sonucu direk işleme tabii tutabilirsin, sıfır dönecek nasıl olsa:

  txt=(toplam(blablabla) - toplam(dsdsd)) gibi.

  Public Function Toplam(ByVal txt() As TextBox) As double
      Dim o = txt.Where(Function(f As TextBox, d As Double) Double.TryParse(f.Text, d) = True).Select(Function(f) Double.Parse(f.Text)).Sum()
      Return o
    End Function
  
  
    Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged, TextBox2.TextChanged, TextBox1.TextChanged
       TextBox4.Text = (Toplam(New TextBox() {TextBox1, TextBox2, TextBox3}) - Toplam(New TextBox() {TextBox1, TextBox2, TextBox3})).Tostring("N2")
    End Sub

  8 Kasım 2013 Cuma 22:52
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • Textbox'un changesinde yapabilirsin.

  1. box'un changesine textBox3.Text = textBox1.Text yap.

  2. box'un changesine de textBox3.Text = Convert.ToString(Convert.ToDouble(textBox1.Text) + Convert.ToDouble(textBox2.Text))

  Bu şekilde yapınca olur..

  8 Kasım 2013 Cuma 17:26
 • Fazla uzun ve hataya açık olmuş, keypress harf girmene engel olabilir ama copy/paste durumuna engel değildir.

  Daha pratik olur muydu bilmiyorum ama aşağıdaki gibi olabilir.

    Public Function Toplam(ByVal txt() As TextBox) As String
      Dim o = txt.Where(Function(f As TextBox, d As Double) Double.TryParse(f.Text, d) = True).Select(Function(f) Double.Parse(f.Text)).Sum()
      Return o.ToString("N2")
    End Function
  
  
    Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged, TextBox2.TextChanged, TextBox1.TextChanged
      TextBox4.Text = Toplam(New TextBox() {TextBox1, TextBox2, TextBox3})
    End Sub

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Omur Can 8 Kasım 2013 Cuma 21:40
  8 Kasım 2013 Cuma 18:30
  Moderatör
 • Biliyorsun double almak istediğinde girilen alınan değer eğer harf veya boşluk ise toplama işleminde hata veriyor.

  Acemice bir kod olarak gösterirsek;

  Private Sub topla() Dim a as double = 0 if textbox1.text <> then a += cdbl(textbox1.text) end if if textbox2.text <> then a += cdbl(textbox2.text) end if

  /bu şekilde devam edecek

  textbox4.text = a

  Textboxların textchanged olayına topla() metodunu işletebilirsin böylece. Tabi çok sayıyı toplamak istersen pratik değil.

  8 Kasım 2013 Cuma 20:19
 • Fazla uzun ve hataya açık olmuş, keypress harf girmene engel olabilir ama copy/paste durumuna engel değildir.

  Daha pratik olur muydu bilmiyorum ama aşağıdaki gibi olabilir.

    Public Function Toplam(ByVal txt() As TextBox) As String
      Dim o = txt.Where(Function(f As TextBox, d As Double) Double.TryParse(f.Text, d) = True).Select(Function(f) Double.Parse(f.Text)).Sum()
      Return o.ToString("N2")
    End Function
  
  
    Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged, TextBox2.TextChanged, TextBox1.TextChanged
      TextBox4.Text = Toplam(New TextBox() {TextBox1, TextBox2, TextBox3})
    End Sub


  Öncelikle teşekkürler. Bunun çıkarma işlemi nasıl olabilir acaba ?
  8 Kasım 2013 Cuma 21:55
 • :) Denemedim de textboxa girilen değerlerin başına - konursa çıkarır. Kimi kimden çıkaracaksın?
  8 Kasım 2013 Cuma 22:22
  Moderatör
 • :) Denemedim de textboxa girilen değerlerin başına - konursa çıkarır. Kimi kimden çıkaracaksın?


  #Region "A-BRÜT SATIŞLAR"
    Private Sub DSayisalTextBox1_TextChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles DSayisalTextBox1.TextChanged
      DSayisalTextBox4.Text = Toplama(New dSayisalTextBox() {DSayisalTextBox1, DSayisalTextBox2, DSayisalTextBox3})
    End Sub
    Private Sub DSayisalTextBox2_TextChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles DSayisalTextBox2.TextChanged
      DSayisalTextBox4.Text = Toplama(New dSayisalTextBox() {DSayisalTextBox1, DSayisalTextBox2, DSayisalTextBox3})
    End Sub
    Private Sub DSayisalTextBox3_TextChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles DSayisalTextBox3.TextChanged
      DSayisalTextBox4.Text = Toplama(New dSayisalTextBox() {DSayisalTextBox1, DSayisalTextBox2, DSayisalTextBox3})
    End Sub
  #End Region

  Bu 1. Toplama Alanım

  #Region "B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )"
    Private Sub DSayisalTextBox5_TextChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles DSayisalTextBox5.TextChanged
      DSayisalTextBox8.Text = Toplama(New dSayisalTextBox() {DSayisalTextBox5, DSayisalTextBox6, DSayisalTextBox7})
    End Sub
    Private Sub DSayisalTextBox6_TextChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles DSayisalTextBox6.TextChanged
      DSayisalTextBox8.Text = Toplama(New dSayisalTextBox() {DSayisalTextBox5, DSayisalTextBox6, DSayisalTextBox7})
    End Sub
    Private Sub DSayisalTextBox7_TextChanged(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles DSayisalTextBox7.TextChanged
      DSayisalTextBox8.Text = Toplama(New dSayisalTextBox() {DSayisalTextBox5, DSayisalTextBox6, DSayisalTextBox7})
    End Sub
  #End Region

  Bu 2. toplama alanım

  Bu işlemler yapılırken şunun olmasını istiyorum

  DSayisalTextBox9.Text = DSayisalTextBox4.Text - DSayisalTextBox8.Text

  8 Kasım 2013 Cuma 22:32
 • Dönen değeri double olarak değiştir sonucu direk işleme tabii tutabilirsin, sıfır dönecek nasıl olsa:

  txt=(toplam(blablabla) - toplam(dsdsd)) gibi.

  Public Function Toplam(ByVal txt() As TextBox) As double
      Dim o = txt.Where(Function(f As TextBox, d As Double) Double.TryParse(f.Text, d) = True).Select(Function(f) Double.Parse(f.Text)).Sum()
      Return o
    End Function
  
  
    Private Sub TextBox3_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox3.TextChanged, TextBox2.TextChanged, TextBox1.TextChanged
       TextBox4.Text = (Toplam(New TextBox() {TextBox1, TextBox2, TextBox3}) - Toplam(New TextBox() {TextBox1, TextBox2, TextBox3})).Tostring("N2")
    End Sub

  8 Kasım 2013 Cuma 22:52
  Moderatör