none
if else ile web tarafında link vermek RRS feed

 • Genel Tartışma

 •  Arkadaşlar web sayfası tarafında bu şekilde bir if else yapısı kullandıgımda

   

  <asp:Repeater ID="RKategori" runat="server"  >
                      <ItemTemplate>  

  <%   if (Eval("sayfatipi")=="proje")
                          {%>

  <a href=' <%# String.Format("/linkler-{0}-{1}",Eval("kategoriid").ToString(),Ayarlar.LinkDuzenle(Eval("baslik").ToString())) %>'><%#Eval ("baslik") %></a>   

                        <%}
                       else
                       {%>

                          <a href=' <%# String.Format("/detaylar-{0}-{1}",Eval("kategoriid").ToString(),Ayarlar.LinkDuzenle(Eval("baslik").ToString())) %>'><%#Eval ("baslik") %></a>   

                        <%}
                       %>

  ......................

  <%   if (Eval("sayfatipi")=="proje")  satırı için

  Databinding methods such as Eval(), XPath(), and Bind() can only be used in the context of a databound control. hatası veriyor

  hata veren satırda databind falanda kullandım ama olmadı

  Bunun daha iyi bir yolu yokmu bu arada.
  2 Aralık 2016 Cuma 15:41

Tüm Yanıtlar