none
incorrect syntax near RRS feed

 • Soru

 • Kodlar:

  Ozet kısmına bir yazı girdigimde o yazı hataya geliyor

  if (fu_slider.HasFile)
              {
                  fu_slider.SaveAs(Server.MapPath("/sresim/" + fu_slider.FileName));
                  SqlCommand cmdmekle = new SqlCommand("insert into Makale(makaleBaslik,makaleOzet,makaleIcerik,makaleResim,kategoriID) Values('"+txt_makaleBaslik.Text+",'"+txt_makaleOzet.Text+"','"+txt_makaleIcerik.Text+"'','/sresim/"+fu_slider.FileName+"','"+ddl_kategori.SelectedValue+"')", baglan.baglan());
                  cmdmekle.ExecuteNonQuery();
                  
                  Response.Redirect("makaleler.aspx");
              }
              else
              {
                  btn_mEkle.Text = "Resim Ekleyiniz";
              }

  15 Ağustos 2017 Salı 13:21

Yanıtlar

 • if (fu_slider.HasFile)
  {
    fu_slider.SaveAs(Server.MapPath("/sresim/" + fu_slider.FileName));
    using (SqlCommand cmdmekle = new SqlCommand("INSERT INTO Makale (makaleBaslik, makaleOzet, makaleIcerik, makaleResim, kategoriID) VALUES (@baslik, @ozet,@icerik, @resim, @katid)", baglan.baglan()))
    {   
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@baslik", txt_makaleBaslik.Text);
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@ozet", txt_makaleOzet.Text); 
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@icerik", txt_makaleIcerik.Text); 
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@resim", "/sresim/" + fu_slider.FileName);
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@katid", ddl_kategori.SelectedValue.ToString());
      cmdmekle.ExecuteNonQuery();    
    }        
    Response.Redirect("makaleler.aspx");
  }
  else
  {
    btn_mEkle.Text = "Resim Ekleyiniz";
  }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  15 Ağustos 2017 Salı 18:52

Tüm Yanıtlar

 • Hocam sql profillerdan oluşan sorguya baksana yazım hatası yapıyorsun sanırım 

  şuradan geliyordur 

  Values('"+txt_makaleBaslik.Text+",'"+txt_makaleOzet.Text+"','"+txt_makaleIcerik.Text+"'','/sresim/"+fu_slider.FileName+"','"+ddl_kategori.SelectedValue+"')", baglan.baglan());

  15 Ağustos 2017 Salı 13:47
 • lk anda görünen

  ",'"

  "'," olmalı makale başlık kısmından sonrası. Tek tırnağı virgülden önce koymanız lazım yani.


  pgnchess.com

  dergikapaklari.com

  15 Ağustos 2017 Salı 14:12
 • if (fu_slider.HasFile)
  {
    fu_slider.SaveAs(Server.MapPath("/sresim/" + fu_slider.FileName));
    using (SqlCommand cmdmekle = new SqlCommand("INSERT INTO Makale (makaleBaslik, makaleOzet, makaleIcerik, makaleResim, kategoriID) VALUES (@baslik, @ozet,@icerik, @resim, @katid)", baglan.baglan()))
    {   
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@baslik", txt_makaleBaslik.Text);
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@ozet", txt_makaleOzet.Text); 
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@icerik", txt_makaleIcerik.Text); 
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@resim", "/sresim/" + fu_slider.FileName);
      cmdekle.Parameters.AddWithValue("@katid", ddl_kategori.SelectedValue.ToString());
      cmdmekle.ExecuteNonQuery();    
    }        
    Response.Redirect("makaleler.aspx");
  }
  else
  {
    btn_mEkle.Text = "Resim Ekleyiniz";
  }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  15 Ağustos 2017 Salı 18:52