none
C# Sendkeys System.TypeInitializationException hatası RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Arkadaşlar projemde sendkeys kullanıyorum not defterini öne alıyor fakat herhangi bir tuşu göndermeye kalktığımda hata veriyor.

  Hata veren kod parçası:

  static void doCombo(int i)
      {
        if(i == 1)
        {
          Process p = Process.GetProcessesByName("notepad").FirstOrDefault();
          if(p != null)
          {
            
            IntPtr window = p.MainWindowHandle;
            SetForegroundWindow(window);
            Console.WriteLine("Ok 2.");
            SendKeys.SendWait("{ENTER}");
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Bulunamadı !");
          }
        }
      }

  Hata bütünü:

  System.TypeInitializationException: 'The type initializer for 'System.Windows.Forms.SendKeys' threw an exception.'
  
  İçteki Özel Durum:
  FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Drawing.Common, Version=4.0.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=cc7b13ffcd2ddd51'. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
  

  şimdiden teşekkürler...

  27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:55

Tüm Yanıtlar