none
Linkbutton ve update panel localde çalışıyor, hostta çalışmıyor... RRS feed

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Sorununuz hakkında daha detaylı bilgi ve kod paylaşımında bulunmazsanız arkadaşlar sadece yorum yapabilirler ve gereksiz zaman kayıpları olur.

  Kolay gelsin.

  9 Eylül 2014 Salı 12:36
 • web sitesini localde çalıştırıyorum hiç bir problem yok, linkbutton lar onclick teki kodları çalışıyor, SQL veritabanına kayıt yapıyor, ayrıca update paneller sorunsuz çalışıyor, sadece yeni dikkat ettim, localde output penceresinde sürekli olarak aşağıdaki hataları (column numarası farklı farklı) üretiyor, sayfada kalındığı sürece de devam ediyor...

  Exception was thrown at line 16, column 49713 in http://localhost:49575/js/jquery.min.js

  0x800a139e - JavaScript çalışma zamanı hatası: SyntaxError

  sorularım :

  1. localde herhangi bir hata almamam normal mi?

  2. hostta yaşadığım hataların sebebi olabilir mi? (bu konuyu açmak istiyorum : linkbutton yerine button koydum, onclick eventini çalıştırıyor, update panel çalışmıyor, sessionlar sayfa değiştiğinde kayboluyor, button olarak çalıştırdığımda kayıt işlemini gerçekleştirmiyor, ki koddan kaynaklandığını düşünmüyorum verdiği hata ise)

  Server Error in '/' Application.


  Object reference not set to an instance of an object.

  Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.            

  Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

  Source Error:
  An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

  Stack Trace:
  [NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]
     ETicaret.BayilikTalepFormu.LinkButton1_OnClick(Obj  ect sender, EventArgs e) +65
     System.Web.UI.WebControls.ImageButton.OnClick(Imag  eClickEventArgs e) +115
     System.Web.UI.WebControls.ImageButton.RaisePostBac  kEvent(String eventArgument) +120
     System.Web.UI.WebControls.ImageButton.System.Web.U  I.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10
     System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEve  ntHandler sourceControl, String eventArgument) +13
     System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCol  lection postData) +36
     System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +5563

  3. JavaScript hatasını nasıl çözerim? (son versiyonunu update ettim, hata devam ediyor)

  9 Eylül 2014 Salı 15:59
 • Erişmeye çalıştığınız nesne yok veya referans yok. Sorun burada.

  Mail Gönder

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Canseven 15 Eylül 2014 Pazartesi 06:25
  10 Eylül 2014 Çarşamba 08:03