none
Client Kısmında Datalist İçindeki Nesnelere Server'dan Ulaşamıyorum RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Başlıktada belirttiğim gibi client kısmında datalist içindeki nesnelere server'dan ulaşamıyorum.Serverde nesnenin(örnek textboxun) ismini yazıyorum fakat çıkmıyor.Ama nesneyi datalistten çıkartınca server tarafında gözüküyor.Bunu nasıl çözebilirim?

  edit : Şuanda datalist içindeki verileri sunucu tarafından eriştim. Fakat hala daha güncelleme ve silme butonuna bastığımda işlemİ Gerçekleştirmiyor.

  An exception of type 'System.NullReferenceException' occurred in blog.dll but was not handled in user code
  
  Additional information: Nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.

   HATASI VERİYOR.

  Kodlar şöyle :

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  
  namespace blog.adminPanel
  {
    public partial class yorumlar : System.Web.UI.Page
    {
      Baglanti bag = new Baglanti();
      TextBox txtAdSyd, txt_Mail, txt_Icerik;
      Label yorumID;
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        if (Session["login"] != null)
        {
          if (Page.IsPostBack == false)
          {
            SqlCommand dtlYrmGostr = new SqlCommand("Select * from Yorumlar", bag.baglan());
            SqlDataReader drYrmOku = dtlYrmGostr.ExecuteReader();
            dtl_YorumOnay.DataSource = drYrmOku;
            dtl_YorumOnay.DataBind();
          }
        }
        else Response.Redirect("login.aspx");
      }
  
      protected void dtl_YorumOnay_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
      {
        txtAdSyd = (TextBox)dtl_YorumOnay.SelectedItem.FindControl("txt_AdSyd");
        txt_Mail = (TextBox)dtl_YorumOnay.SelectedItem.FindControl("txt_Mail");
        txt_Icerik = (TextBox)dtl_YorumOnay.SelectedItem.FindControl("txt_Icerik");
        yorumID = (Label)dtl_YorumOnay.SelectedItem.FindControl("lbl_yorumID");
        
      }
  
      protected void btn_Onayla_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        SqlCommand yrmGuncelle = new SqlCommand("UPDATE Yorumlar SET yorumAdSoyad=@yorumAdSoyad, yorumEmail=@yorumEmail, yorumIcerik=@yorumIcerik WHERE yorumID=@yorumID", bag.baglan());
        yrmGuncelle.Parameters.AddWithValue("@yorumID", yorumID.Text);
        yrmGuncelle.Parameters.AddWithValue("@yorumAdSoyad", txtAdSyd.Text);
        yrmGuncelle.Parameters.AddWithValue("@yorumEmail", txt_Mail.Text);
        yrmGuncelle.Parameters.AddWithValue("@yorumIcerik", txt_Icerik.Text);
        yrmGuncelle.ExecuteNonQuery();
      }
  
      protected void btn_Reddet_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        SqlCommand cmdSil = new SqlCommand("DELETE FROM Yorumlar WHERE yorumID=@yorumID", bag.baglan());
        cmdSil.Parameters.AddWithValue("@yorumID", yorumID);
        cmdSil.ExecuteNonQuery();
      }
    }
  }
  26 Kasım 2016 Cumartesi 18:37

Tüm Yanıtlar