none
exelden veri çekme RRS feed

Tüm Yanıtlar

  • textBox'a girilen veriyi bir değişkene alıp,

    sonrasında excel'de select veri1, veri2 from [Sheet1$] where SeriNo like '"+textBoxGirilen+"' komutu çalıştırıp,

    ardından gelen verileri ilgili textBox'lara yazdıracaksınız...

    Öncesinde excel'den csharp ile sql sorgu çalıştırma konusunu araştırıp denemeler yapın...

    19 Şubat 2020 Çarşamba 06:50