none
butona basınca openfiledilog açılsın ve istediğim excel dosyasından veri çekip dataviewgrid ' e aktarsın istiyorum.Kodu nasıl olur?Ben birşeyler yapmaya çalıştım.Bir textbox bir buton bir de dataviewgrid olmalı herhalde. RRS feed

 • Soru

 •  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              OleDbConnectionStringBuilder excelAyar = new OleDbConnectionStringBuilder();
              excelAyar.DataSource = @"C:\Users\pc\Desktop\deneme123435.xlsx"; // excel kitabının tam yol adı
  excelAyar.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0";
  excelAyar["Extended Properties"] = "Excel 12.0 Xml;HDR=YES";

  string excelSayfaAdi = "Sayfa1"; // verileri alacağınız Excel sayfasının adı

  OleDbConnection excelBag = new OleDbConnection(excelAyar.ConnectionString); excelBag.Open();
  OleDbDataAdapter adap = new OleDbDataAdapter("SELECT * FROM ["+excelSayfaAdi+"$]", excelBag);
  DataTable dt = new DataTable(); adap.Fill(dt);
  dataGridView1.DataSource = dt; 
              }
  • Düzenleyen Deniz35 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:05
  18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:46

Tüm Yanıtlar

 •     private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
      {
        DataTable dt = new DataTable();
        using (OleDbConnection excelBag = new OleDbConnection(excelAyar.ConnectionString))
        {
          using (OleDbDataAdapter adap = new OleDbDataAdapter($"SELECT * FROM [{comboBox1.Text}]", excelBag))
          {
            excelBag.Open();
            adap.Fill(dt);
          }
        }
        dataGridView1.DataSource = dt;
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        OpenFileDialog ofDialog = new OpenFileDialog();
        if (ofDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          excelAyar.DataSource = ofDialog.FileName;
          excelAyar.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0";
          excelAyar["Extended Properties"] = "Excel 12.0 Xml;HDR=YES";
          using (OleDbConnection excelBag = new OleDbConnection(excelAyar.ConnectionString))
          {
            excelBag.Open();
            comboBox1.DisplayMember = "TABLE_NAME";
            comboBox1.ValueMember = "TABLE_NAME";
            comboBox1.DataSource = excelBag.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, new object[] { null, null, null, "TABLE" });
          }
        }
      }

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:08
 •  private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
          {
           DataTable dt = new DataTable();
              using (OleDbConnection excelBag = new OleDbConnection(excelAyar.ConnectionString))
              {
                  using (OleDbDataAdapter adap = new OleDbDataAdapter($"SELECT * FROM [" + comboBox1.Text + "$]", excelBag))
                  {
                      excelBag.Open();
                      adap.Fill(dt);
                  }
              }
              dataGridView1.DataSource = dt;
          }
          }}                                                                          SİYAHLA YAZILAN KISIM HATA VERİYOR MURAT                                                                                                                                                                    BEY
  18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:28
 • bir buton bir checkbox,1 openfiledialog ,1 de dataviewgridle yaptınız galiba.Butona basınca openfiledilog açılsın ve istediğim excel dosyasından veri çekip dataviewgrid ' e aktarsın istiyorum.
  18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:34
 • OpenFileDialog ile kullanılacak şekilde kodu düzenledim. Kullanabilirsiniz...

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:49