none
Timeout expired hatası. RRS feed

 • Soru

 • Merhaba , kiraladığım bir sanal sunucu üzerinden web sitemin yayınını yapıyorum. içinde insan kaynakları modülü ve başka bazı modüller de barınıyor bu sistemin. Kafamı karıştıran olay ise insan kaynakları kısmında her personel kaydına pdf ekleri ekliyorum . Sistem gayet hızlı çalışıyor. Fakat 8-10 kayıtta bir timeout expired hatası alıyor. İşin ilginci bu hatayı alırken web sitesine bakıyorum yayına devam ediyor. Bunun sebebi nedir nasıl çözebilirim. 

  31 Mart 2015 Salı 08:04

Yanıtlar

 • Kod sayfamda bağlantıyı kapatmayı unutmuşum. bu yüzden sürekli bağlantı açmak zorunda kalmış ve timeout a düşmüş.  bütün sayfaları kontrol ettim 1-2 yerde daha unutmuşum bağlantıyı kapatmayı. Şu an sorun görünmemekte.
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ender Ariç 1 Nisan 2015 Çarşamba 06:29
  1 Nisan 2015 Çarşamba 06:29

Tüm Yanıtlar

 • Pdf dosyalarını nasıl ekliyorsunuz?

  oguzkurtcuoglu.com


  31 Mart 2015 Salı 08:52
 • Pdf dosyalarını nasıl ekliyorsunuz?

  oguzkurtcuoglu.com


  Oluşturduğum bir kod aracılığı ile. Kodu aşağı yazıyorum .

  HttpPostedFile yuklenecekDosya = FileUpload1.PostedFile;
          if (yuklenecekDosya != null)
          {
  
            System.Guid guid = System.Guid.NewGuid();
            String isim = guid.ToString();
            FileInfo dosyaBilgisi = new FileInfo(yuklenecekDosya.FileName);
            string klasor = "ikdosyaları";
            string[] dizi = dosyaBilgisi.Name.Split('.');
            int sayim = dizi.Length;
            string uzanti = dizi[sayim - 1].ToString();
  
            if (uzanti == "pdf" || uzanti == "tiff" || uzanti == "xlsx" || uzanti == "docx" || uzanti == "xls" || uzanti == "doc")
            {
              string yuklemeYeri = Server.MapPath("" + klasor + "/" + isim + "." + uzanti);
              FileUpload1.SaveAs(yuklemeYeri);
            }
            string kayityeri = ("" + klasor + "/" + isim + "." + uzanti);
            SqlCommand ekle2 = new SqlCommand("insert into ... (record_id,aciklama,dosya,ekleyen,tarih) VALUES (@q,@w,@e,@f,@u)", baglanti);
            ekle2.Parameters.Add(new SqlParameter("@q", id));
            ekle2.Parameters.Add(new SqlParameter("@e", kayityeri));
            ekle2.Parameters.Add(new SqlParameter("@w", TextBox1.Text));
            ekle2.Parameters.Add(new SqlParameter("@f", adsoyad));
            ekle2.Parameters.Add(new SqlParameter("@u", DateTime.Now));
            int sonuc2 = ekle2.ExecuteNonQuery();
            Response.Redirect("goruntule.aspx?id="+id+"&pg=2#dosyalar");
          }

  31 Mart 2015 Salı 09:14
 • Klasik Asp.Net kullanmadığım için çok birşey diyemeyeceğim ama FileUpload1 nesnesinde TimeOut gibi property var mı baktın mı hiç ?

  oguzkurtcuoglu.com


  31 Mart 2015 Salı 11:01
 • Kod sayfamda bağlantıyı kapatmayı unutmuşum. bu yüzden sürekli bağlantı açmak zorunda kalmış ve timeout a düşmüş.  bütün sayfaları kontrol ettim 1-2 yerde daha unutmuşum bağlantıyı kapatmayı. Şu an sorun görünmemekte.
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ender Ariç 1 Nisan 2015 Çarşamba 06:29
  1 Nisan 2015 Çarşamba 06:29