none
Mail İle Excel Gönderme RRS feed

 • Soru

 • Merhaba Arkadaşlar Ben Siparişleri Kullanıcı Siparişi Tamamladıktan sonra Excele Aktardım Sorun yok Ama Bundan sonra o excel doyasının kullanıcıya Mail Gitmesini İstiyorum Nasıl yapabilirim

  string baglantiMetni = "Data Source=192.168.0.1;Initial Catalog=veritabani_adi;" +
  "Persist Security Info=True;User ID=kullanici_adi;Password=sifre";
  SqlConnection cnn = new SqlConnection(baglantiMetni);
  string sqlMetni = "SELECT * FROM tablo_adi";
  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sqlMetni, cnn);
  DataTable dt = new DataTable();
  da.Fill(dt);
  DataView raporDataView = new DataView(dt);
   
  HttpContext.Current.Response.Clear();
  HttpContext.Current.Response.Charset = "UTF-8";
  HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
  HttpContext.Current.Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline;filename=dosya_adi.xls");
  StringBuilder icerik = new StringBuilder();
   
  icerik.Append("<table border='1'>" +
  "<tr style='text-align:center; font-weight: bold; background-color: black; color: white;'>" +
  "<td>TC Kimlik No</td>" +
  "<td>Adı</td>" +
  "<td>Soyadı</td>" +
  "<td>E-Posta</td>" +
  "</tr>"
  );
   
  foreach (DataRowView satir in raporDataView)
  {
  icerik.Append("<tr>");
  icerik.Append("<td>" + satir["tc_no"].ToString() + "</td>");
  icerik.Append("<td>" + satir["adi"].ToString() + "</td>");
  icerik.Append("<td>" + satir["soyadi"].ToString() + "</td>");
  icerik.Append("<td>" + satir["e_posta"].ToString() + "</td>");
  icerik.Append("</tr>");
   
  }
   
  icerik.Append("</table>");
   
  HttpContext.Current.Response.Write(icerik);
  HttpContext.Current.Response.End();
  HttpContext.Current.Response.Flush();

  17 Nisan 2014 Perşembe 06:15

Yanıtlar

 • Bir önceki gönderdiğim kodu kullanarak birde bunu ekleyerek kaydedilen excel dosyasını istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

  mail.Attachments.Add(new Attachment(Server.MapPath("/Dosyalar/test.xls")));

  Server.MapPath("/Dosyalar/test.xls")

  dosyanız neredeyse yolunu değişirsiniz.

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Özgür Tekbaş 23 Nisan 2014 Çarşamba 21:16
  18 Nisan 2014 Cuma 10:35

Tüm Yanıtlar

 • Mail göndermek için bunları kullanabilirsiniz;

  using System.Net.Mail;
  using System.Net.Security;
  using System.Net.Sockets;
  KOD:

   string mailAdresiniz = "";
        string mailSifreniz = "";
        string gidecekKisininMailAdresi = "";
        string konu = "Excel";
        string mailicerik = "";
        ///////////////////////////////////////////////////////
        MailMessage Mesaj = new MailMessage();
        try
        {
          TcpClient Tcpclient = new TcpClient();
          Tcpclient.Connect("pop.gmail.com", 995); // Kullanacağınız mail'e göre port değişebilir internetten araştırınız POP/IMAP ayarları diye !!!
          SslStream Guvenlik = new SslStream(Tcpclient.GetStream());
          Guvenlik.AuthenticateAsClient("pop.gmail.com");
          MailMessage mail = new MailMessage();
          SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com");
          mail.From = new MailAddress(mailAdresiniz);
          mail.To.Add(gidecekKisininMailAdresi);
          mail.Subject = konu;
          mail.Body = mailicerik;
  
          SmtpServer.Port = 587; // Kullanacağınız mail'e göre port değişebilir internetten araştırınız POP/IMAP ayarları diye !!!
          SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(mailAdresiniz, mailSifreniz);
          SmtpServer.EnableSsl = true;
          SmtpServer.Send(mail);
  
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message.ToString());
        }

  17 Nisan 2014 Perşembe 13:40
 • saol ama Mail göndermeyi sormadım ki kullanıcı siparişi sonlanınca sipariş bilgileri excel aktarılıyo o excel dosyayısını mail göndermek istiyorum excel formatında
  17 Nisan 2014 Perşembe 14:50
 • Bir önceki gönderdiğim kodu kullanarak birde bunu ekleyerek kaydedilen excel dosyasını istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

  mail.Attachments.Add(new Attachment(Server.MapPath("/Dosyalar/test.xls")));

  Server.MapPath("/Dosyalar/test.xls")

  dosyanız neredeyse yolunu değişirsiniz.

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Özgür Tekbaş 23 Nisan 2014 Çarşamba 21:16
  18 Nisan 2014 Cuma 10:35