none
C# SQ incorrect syntax hataları RRS feed

 • Soru

 •     public void kayittarihekle()
      {
        try
        {
          baglanti = new SqlConnection(@"Data Source =.\SQLEXPRESS; Initial Catalog = Oteltakip2; Integrated Security = True");
          baglanti.Open();
          cmd = new SqlCommand("insert into tableOtelTakipTarih values @musteriid, @gelentarih, @gidentarih",baglanti);
          cmd.Parameters.Add("@musteriid", textBox1.Text);
          cmd.Parameters.Add("@gelentarih", dateTimePicker1.Value);
          cmd.Parameters.Add("@gidentarih", dateTimePicker2.Value);
          cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        catch(Exception ex)
        {
          MessageBox.Show("(DTP)SQL Query Error:", ex.Message);
      
        }
        finally
        {
          baglanti.Close();
  
        }
      }
  
      public void kayitekle()
      {
  
        try
        {
          baglanti = new SqlConnection(@"Data Source =.\SQLEXPRESS; Initial Catalog = Oteltakip2; Integrated Security = True");
          baglanti.Open();
          string ekle;
          ekle = "insert into tableOtelTakipTarih" + "values ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "')";
  
          SqlCommand cmd = new SqlCommand(ekle, baglanti);
          cmd.ExecuteNonQuery();
  
  
  
          MessageBox.Show("Kayıt ekleme işlemi başarılı!", "Uyarı", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        catch(Exception ex)
        {
          MessageBox.Show("(TXİLK3)SQL Query error:", ex.Message);
        }
        finally
        {
          baglanti.Close();
        }
       

  Kodlarım bu şekilde 2 ayrı try catch finally kullandımi ikiside aynı hatayı veriyor hatalar şöyle: Parametre olanda incorrect syntax near ')'

  Parametre olmayanda incorrect syntax near '@musteriid'  3 Kasım 2022 Perşembe 16:34

Tüm Yanıtlar

 • cmd = new SqlCommand("insert into tableOtelTakipTarih values (@musteriid, @gelentarih, @gidentarih)",baglanti);
  
  ekle = "insert into tableOtelTakipTarih" + " values ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "')";
  
  
  
  Şeklinde düzeltip denermisin
  3 Kasım 2022 Perşembe 18:50
 • Hayır, sen kendi kodlarını yukarıdaki gibi parametreli kullanıma çevirmelisin.  

  Sql syntaxını gözden geçirin; 

  insert into tabloAdı (kolon1) values (@kolon1);

  Using blokları içerisinde kullanın; 

   using (var sqlconnection = new SqlConnection("bağlantı cümlesi"))
        {
          using (var command = sqlconnection.CreateCommand())
          {
            command.CommandType = CommandType.Text;
            command.CommandText = "sql query";
  
            command.Parameters.Add("@P1", SqlDbType.NVarChar).Value = "";// type parametreue uygun olacak şekilde.
  
            sqlconnection.Open();
            command.ExecuteNonQuery();
          }
        }  Altan Özdemir


  7 Kasım 2022 Pazartesi 08:31
 • Yararlı olabilecek bazı linkler:

  syntax errors ve tool

  30 Kasım 2022 Çarşamba 09:35
  Moderatör