none
Üçgen Sorusu RRS feed

 • Soru

 • Herkese Merhabalar :) sağdan soldan alttan 5 harfin toplamı 25 edecek

  Soldan : A+G+B+H+C = 25

  Sağdan A+G+F+İ+E = 25

  Alttan C+H+D+İ+E = 25

  Üçgenlere 1-9 arasında sayılar yerleştirilecek hepsi 1 defa kullanılmak şartıyla (Örneğin A = 1 E=1 olamaz )

  Ben kodlarını yaptım doğruluğuna %90 eminim ama bilgisayar 1 saattir sonucu veremiyor .

  Yardım ve önerilerinizi beklerim.

  Kodlarm :

  int a, b, c, d, h, g, f, i, e;
        while (true)
        {
          Random abgch = new Random();
          a = abgch.Next(1, 9);
          b = abgch.Next(1, 9);
          g = abgch.Next(1, 9);
          c = abgch.Next(1, 9);
          h = abgch.Next(1, 9);
          d = abgch.Next(1, 9);
          f = abgch.Next(1, 9);
          i = abgch.Next(1, 9);
          e = abgch.Next(1, 9);
  
          int abgch1 = 0;
          int agfie1 = 0;
          int chdie1= 0;
         
          if (a != b && a != g && a != c && a != h && a != d && a != f && a != i && a != e)
          {
            if (b != g && b != c && b != h && b != d && b != f && b != i && b != e)
            {
              if (g != c && g != h && g != d && g != f && g != i && g != e)
              {
                if (c != h && c != d && c != f && c != i && c != e)
                {
                  if (h != d && h != f && h != i && h != e)
                  {
                    if (d != f && d != i && d != e)
                    {
                      if (f != i && f != e)
                      {
                        if (i != e)
                        {
                          abgch1 = a + b + g + c + h;
                          agfie1 = a + g + f + i + e;
                          chdie1 = c + h + d + i + e;
                          if (abgch1 == 25 && agfie1 == 25 && chdie1 == 25)
                          {
                            Console.WriteLine("ABGCH icin :A=" + a + "B=" + b + "G=" + g + "C=" + c + "H=" + h + " SONUC=" + abgch1);
                            Console.WriteLine("AGFIE icin :A=" + a + "G=" + g + "F=" + f + "I=" + i + "E=" + e + "SONUC=" + agfie1);
                            Console.WriteLine("CHDIE icin :C=" + c + "H=" + h + "D=" + d + "I=" + i + "E=" + e + " SONUC=" + chdie1);
                            break;
                          }
                        }
                      }
                    }
                  }
                }
              }
            }
     
          }
  
        }
        Console.ReadKey();


  Agha Huseynov

  28 Ekim 2015 Çarşamba 01:44

Yanıtlar

 • O biraz basit oldu şu hemen buluyor sonucu

  for (int a = 1; a < 10; a++)
  {
  	for (int b = 1; b < 10; b++)
  	{
  		if (b == a) continue;
  		for (int c = 1; c < 10; c++)
  		{
  			if (c == b) continue;
  			if (c == a) continue;
  			for (int d = 1; d < 10; d++)
  			{
  				if (d == c) continue;
  				if (d == b) continue;
  				if (d == a) continue;
  				for (int e = 1; e < 10; e++)
  				{
  					if (e == d) continue;
  					if (e == c) continue;
  					if (e == b) continue;
  					if (e == a) continue;
  					for (int f = 1; f < 10; f++)
  					{
  						if (f == e) continue;
  						if (f == d) continue;
  						if (f == c) continue;
  						if (f == b) continue;
  						if (f == a) continue;
  						for (int g = 1; g < 10; g++)
  						{
  							if (g == f) continue;
  							if (g == e) continue;
  							if (g == d) continue;
  							if (g == c) continue;
  							if (g == b) continue;
  							if (g == a) continue;
  							for (int h = 1; h < 10; h++)
  							{
  								if (h == g) continue;
  								if (h == f) continue;
  								if (h == e) continue;
  								if (h == d) continue;
  								if (h == c) continue;
  								if (h == b) continue;
  								if (h == a) continue;
  								if (a + g + b + h + c != 25) continue;
  								for (int i = 1; i < 10; i++)
  								{
  									if (i == h) continue;
  									if (i == g) continue;
  									if (i == f) continue;
  									if (i == e) continue;
  									if (i == d) continue;
  									if (i == c) continue;
  									if (i == b) continue;
  									if (i == a) continue;
  
  									if (a + g + f + i + e == 25 && c + h + d + i + e == 25)
  									{
  										richTextBox.Text += "a: " + a + "\tb: " + b + "\tc: " + c + "\td: " + d + "\te: " + e + "\tf: " + f + "\tg: " + g + "\th: " + h + "\ti: " + i + "\n";
  									}
  								}
  							}
  						}
  					}
  				}
  			}
  		}
  	}
  }

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Agha HUSEYNOV 28 Ekim 2015 Çarşamba 13:45
  28 Ekim 2015 Çarşamba 13:31

Tüm Yanıtlar

 • Şu şekilde harfleri sıranın ifade ettiğini düşünürsek

  a b c d e f g h i
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  
  a g b h c => 0 6 1 7 2
  a g f i e => 0 6 5 8 4
  c h d i e => 2 7 3 8 4


  readonly int[] sayilar = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
  List<List<int>> denemeler = new List<List<int>>();
  List<List<int>> sonuclar = new List<List<int>>();
  List<int> deneme;
  Random rnd = new Random();
  BackgroundWorker bw = new BackgroundWorker();
  
  
  private void buttonDene_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  	bw.RunWorkerAsync();
  }
  
  private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  	bw.WorkerSupportsCancellation = true;
  	bw.DoWork += delegate
  	{
  		while (!bw.CancellationPending)
  		{
  			deneme = new List<int>(sayilar.OrderBy(a=> Guid.NewGuid()));
  			bool sonuc = true;
  			if (deneme[0] + deneme[6] + deneme[1] + deneme[6] + deneme[2] != 25)
  				sonuc = false;
  			if (deneme[0] + deneme[6] + deneme[5] + deneme[8] + deneme[4] != 25)
  				sonuc = false;
  			if (deneme[2] + deneme[7] + deneme[3] + deneme[8] + deneme[4] != 25)
  				sonuc = false;
  			if (sonuc)
  				if (!sonuclar.Contains(deneme))
  				{
  					sonuclar.Add(deneme);
  					richTextBox.AppendText(string.Join(" ", deneme) + "\n");
  				}
  
  			
  				
  			denemeler.Add(deneme);
  
  		}
  	};
  }
  
  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  	bw.RunWorkerAsync();
  }
  
  private void buttonStop_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  	bw.CancelAsync();
  }

  28 Ekim 2015 Çarşamba 07:24
 • hata aldim hocam  

  Dene ve tikla (ayni kod) buttonuna basinca : Additional information: Cross-thread operation not valid: Control 'richTextBox1' accessed from a thread other than the thread it was created on.


  Agha Huseynov

  28 Ekim 2015 Çarşamba 11:29
 • Sorun cozuldu rich texbox yerine message box yaptim


  Agha Huseynov

  28 Ekim 2015 Çarşamba 11:31
 • onun bir sürü sonucu oluyor message box ile nasıl yaptınız ?
  28 Ekim 2015 Çarşamba 11:33
 • MessageBox.Show("Yol :"+saycag.ToString()+"  ====   "+ string.Join(" ", deneme) + "\n"); 


  Agha Huseynov

  28 Ekim 2015 Çarşamba 12:35
 • Durduramazsınız uygulamayı hiç bir zaman, butonu boşa koymuş oluyoruz
  28 Ekim 2015 Çarşamba 12:41
 • hocam başka türlü nasıl yapa biliriz ? Üniversitede hoca yaptı birtanesini fakat kodlarını paylaşmadı sadece exe var. 

  İndiriniz


  Agha Huseynov


  28 Ekim 2015 Çarşamba 12:47
 • Bende çalışan kod sizde niye çalışmadı ben anlamadım. 

  Debug yapmayın direk derleyip çalıştırın.

  28 Ekim 2015 Çarşamba 13:04
 • Bu uygulama random yapmıyor permütasyon yapıyor.  Neden random dediniz ben anlamadım zaten. Bilmediğiniz bir şeyi bilmediğiniz bir şekilde bilmediğiniz bir yöntemle bilmediğiniz birisine yanlış yaptırdınız.

  28 Ekim 2015 Çarşamba 13:06
 • hocam hep bir eziyorsunuz :) soru bu şekilde daha ayrıntılı bilseydim yazardım ve çözümünüde yapa bilseydim buraya sormazdım.

  Agha Huseynov

  28 Ekim 2015 Çarşamba 13:11
 • soruyu yazsaydınız Random istediniz ben random yazdım

  Form loada


  for (int a = 1; a < 10; a++)
  	for (int b = 1; b < 10; b++)
  		for (int c = 1; c < 10; c++)
  			for (int d = 1; d < 10; d++)
  				for (int e = 1; e < 10; e++)
  					for (int f = 1; f < 10; f++)
  						for (int g = 1; g < 10; g++)
  							for (int h = 1; h < 10; h++)
  								for (int i = 1; i < 10; i++)
  									if (a + g + b + h + c == 25 & a + g + f + i + e == 25 && c + h + d + i + e == 25)
  										richTextBox.Text += "a: " + a + " b: " + b + " c: " + c + " d: " + d + " e: " + e + " f: " + f + " g: " + g + " h: " + h + " i: " + i + "\n";


  28 Ekim 2015 Çarşamba 13:20
 • O biraz basit oldu şu hemen buluyor sonucu

  for (int a = 1; a < 10; a++)
  {
  	for (int b = 1; b < 10; b++)
  	{
  		if (b == a) continue;
  		for (int c = 1; c < 10; c++)
  		{
  			if (c == b) continue;
  			if (c == a) continue;
  			for (int d = 1; d < 10; d++)
  			{
  				if (d == c) continue;
  				if (d == b) continue;
  				if (d == a) continue;
  				for (int e = 1; e < 10; e++)
  				{
  					if (e == d) continue;
  					if (e == c) continue;
  					if (e == b) continue;
  					if (e == a) continue;
  					for (int f = 1; f < 10; f++)
  					{
  						if (f == e) continue;
  						if (f == d) continue;
  						if (f == c) continue;
  						if (f == b) continue;
  						if (f == a) continue;
  						for (int g = 1; g < 10; g++)
  						{
  							if (g == f) continue;
  							if (g == e) continue;
  							if (g == d) continue;
  							if (g == c) continue;
  							if (g == b) continue;
  							if (g == a) continue;
  							for (int h = 1; h < 10; h++)
  							{
  								if (h == g) continue;
  								if (h == f) continue;
  								if (h == e) continue;
  								if (h == d) continue;
  								if (h == c) continue;
  								if (h == b) continue;
  								if (h == a) continue;
  								if (a + g + b + h + c != 25) continue;
  								for (int i = 1; i < 10; i++)
  								{
  									if (i == h) continue;
  									if (i == g) continue;
  									if (i == f) continue;
  									if (i == e) continue;
  									if (i == d) continue;
  									if (i == c) continue;
  									if (i == b) continue;
  									if (i == a) continue;
  
  									if (a + g + f + i + e == 25 && c + h + d + i + e == 25)
  									{
  										richTextBox.Text += "a: " + a + "\tb: " + b + "\tc: " + c + "\td: " + d + "\te: " + e + "\tf: " + f + "\tg: " + g + "\th: " + h + "\ti: " + i + "\n";
  									}
  								}
  							}
  						}
  					}
  				}
  			}
  		}
  	}
  }

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Agha HUSEYNOV 28 Ekim 2015 Çarşamba 13:45
  28 Ekim 2015 Çarşamba 13:31
 • Tesekkürler 

  Agha Huseynov

  28 Ekim 2015 Çarşamba 13:45