none
GridView Checkbox Seçili Satır Silme RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba arkadaşlar Gridview'de checkbox seçtiğimde seçili satırı silmek istiyorum.Aşağıda kodu paylaşıyorum. Linq to Sql ve Procedure ile database işlemleri yapıyorum. Yardım olur musunuz.

  protected void btnSec_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              string silinecekler = "";
             foreach (GridViewRow satirbilgi in GridView1.Rows)
             {
                 CheckBox chk = (CheckBox)satirbilgi.FindControl("chcksec");
                 if (chk != null & chk.Checked)
                 {
                     silinecekler += satirbilgi.Cells[3].Text+",";
                 }
            }
             using (DataClasses1DataContext krm = new DataClasses1DataContext())
             {
                 Kategoriler kat = krm.Kategorilers.SingleOrDefault(x => x.ID == Convert.ToInt32(silinecekler.Remove(silinecekler.Length -1,1)));
                 krm.Kategorilers.DeleteOnSubmit(kat);
                 krm.SubmitChanges();
             }
             get();

          }

  30 Ağustos 2015 Pazar 17:41

Tüm Yanıtlar

 • Arkadaşlar yazdığım kodda break point ile baktığımda checkbox true koşulunu görmüyor.Bu neden olabilir.
  30 Ağustos 2015 Pazar 20:35
 • Muhtemel iki sebep 

  1- FindControl metodunda yanlış isim verdin. Sadece tahmin olarak söylüyorum checkbox lar için chck değil de chk öneki kullanmış olabilirsin.

  2- if içinde & değil de && kullanman gerekir. & ile && farklı anlamlardadır. & iki değerin birleri arasında VE işlemi uygularken && koşullar arasında VE anlamı taşır

  31 Ağustos 2015 Pazartesi 06:28
 • GridView ve Buton click kodlarım aşağıda. Dediğiniz gibi yaptım yine olmadı. Baktığım zaman ne olabilir düşünüyorum.

  <Columns>
                  <asp:CommandField ShowSelectButton="True" />
                  <asp:CommandField ShowEditButton="True" />
                  <asp:TemplateField>
                      <ItemTemplate>
                          <asp:CheckBox ID="chcksec" runat="server" />
                      </ItemTemplate>
                  </asp:TemplateField>
              </Columns>

   protected void btnSec_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              string silinecekler = "";
              foreach (GridViewRow satirbilgi in GridView1.Rows)
              {
                  CheckBox chk = (CheckBox)satirbilgi.FindControl("chcksec");
                  if (chk != null && chk.Checked)
                  {
                      silinecekler += satirbilgi.Cells[3].Text;
                      TextBox1.Text = silinecekler;
                   
                  }


              }
            
              
          }

  31 Ağustos 2015 Pazartesi 09:14