none
Devexpress ASPxComboBox kayıt sorunu RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhabalar

  Devexpress ASPxComboBox ile çektiğim verinin ID sini database kayıt ediyorum. Buraya kadar sıkıntım yok.

  Kodlarım aşağıdaki gibi olup kayıt sonrası tabloya baktığımda Seçtiğim ürün ID si yerine bir sonraki ID değerinin kayıt edildiğini görüyorum.

  Yani seçilen ürün elma olup  ID 1 ise bunun yerine armut'un ID değerini kayıt ediyor.  Seçilen Ürün ID sini nasıl kayıt edebilirim

                        <dx:ASPxComboBox ID="GrupLar" runat="server" DataSourceID="LinqDataSource2" TextField="GRUPADI" ValueField="ID" ClientInstanceName="GrupLar" Width="200" ValueType="System.Int32">
                         
        </dx:ASPxComboBox>
                           <asp:LinqDataSource ID="LinqDataSource2" runat="server" ContextTypeName="dcDataContext" EntityTypeName="" OrderBy="GRUPADI" Select="new(ID, GRUPADI)" TableName="GRUPLARs">
  </asp:LinqDataSource>

  STOKLAR hk = new STOKLAR
            {
  
              STOKKODU = txtUrunKodu.Text,
              STOKADI = txtUrunAdi.Text,
              BARKOD = txtBarkod.Text,
              GRUPID = GrupLar.SelectedIndex,
              // RESIM = resimadi,
              //PersonelID = userID,
  
            };


  Hakan Yusuf ZBN
  • Düzenleyen HknYsf 15 Aralık 2015 Salı 23:26
  • Değiştirilmiş Tür Serkan Canseven 7 Ocak 2016 Perşembe 15:48
  15 Aralık 2015 Salı 23:24

Tüm Yanıtlar