none
system.indexoutofrangeexception hatası- dizin,dizi sınırlarının dışındaydı RRS feed

 • Genel Tartışma

 • // ımageList3
              // 
              this.ımageList3.ImageStream = ((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject("ımageList3.ImageStream")));
              this.ımageList3.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
              this.ımageList3.Images.SetKeyName(0, "carpı.png");
              // 

  carpı=butonuma eklediğim fotoğrafın adı.sorun burada veriliyor. Aylar önce bu işlemi yaptım hata olmadı ancak projede ilerledikce burda sorun veriyor.6 tane buton var ve her çalıştırdığımda farklı butonun fotoğrafında hata veriyor.  Butonların imagelistlerini kaldırdım bu sefer proje donuyor.Bitirme Projem ve teslime az kaldı lütfen yardım edin.


  8 Mayıs 2019 Çarşamba 09:16