none
Dropdownlist Hatası RRS feed

 • Soru

 • Merhaba;

  Aşağıdaki asp.net kodunda bir sorun yaşıyorum.

  Sorun şu; veritabanından Dropdownlist içine verileri çekip gösteriyorum buraya kadar sorun yok. Fakat listenin içinde yazan değeri ekrana yazdırmak istediğimde hep ilk sıradakini ekrana yazdırıyor.


  OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; DATA Source=" + Server.MapPath("App_Data\vt.accdb"));
  OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
  OleDbCommand komut1 = new OleDbCommand();
  baglanti.Open();
  komut1.Connection = baglanti;
  komut1.CommandText = "Select * from ogretmenler";
  komut1.ExecuteNonQuery();

  OleDbDataAdapter mySqlDataAdapter1 = new OleDbDataAdapter(komut1);
  DataSet myDataSet1 = new DataSet();
  mySqlDataAdapter1.Fill(myDataSet1);

  dersler.DataSource = myDataSet1;
  dersler.DataTextField = "dersi";
  dersler.DataValueField = "dersi";
  dersler.DataBind();

  **** Aşağıdaki kodu yazdığımda Dropdownlist içindeki veriyi göstermesini istiyorum fakat listeden hangi seçeneği seçersem seçeyim sürekli ilk sıradakini ekranda gösteriyor.

  Label1.Text=dersler.Text; 
  veya
   Label1.Text=dersler.SelectedValue ;

  13 Ocak 2016 Çarşamba 21:09

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Ben sana kendi kodumu yazayım sen dene olacak mı? Ben MS Sql kullanıyorum.

  connection bağlantı cümlesini tanımladığını varsayıyorum.

  SqlCommand Command;
  SqlDataReader Reader;
  Command = new SqlCommand("SELECT RemindKind FROM Definitions", connection);

  try
                      {
                                  connection.Open();
                                  Reader = Command.ExecuteReader();
                                  cmbremindkind.DataSource = Reader;
                                  cmbremindkind.DataValueField = "RemindKind";
                                  cmbremindkind.DataTextField = "RemindKind";
                                  cmbremindkind.DataBind();
                                  cmbremindkind.SelectedIndex = 1;
                                  Reader.Close();

                                  Result.Text= cmbimportance.SelectedValue.ToString();
                              }
                      catch
                      {
                          Response.Write("Bir hata oluştu");
                      }
                      finally
                      {
                          connection.Close();
                      }

  14 Ocak 2016 Perşembe 11:16
 • autopostback=true  yaparsan düzelir..
  14 Ocak 2016 Perşembe 12:31
 • Yukarda ne yapmak istediğinizi ben anlayamadım. Ama hep aynı kayıt geliyorsa
  if(!IsPostBack)
  {
   //Dropdown Doldurma kod bloğu veya Metodu
  }


  -

  14 Ocak 2016 Perşembe 13:35