none
jQuery ile asp:Label değiştirme !!! YARDIMMM !!! RRS feed

 • Soru

 • jquery, ajax, vb. farketmez yeter ki olsun :(

  sayfamda bir iletişim formu var bu iletişim formu bir updatepanel içerisinde, ziyaretçi bu formu doldurup gönderdiğinde form updatepanel içerisinde olduğu için sayfa post olmuyor ve saklı olan Label'i visible=true yaparak Label'e İsteğiniz alınmıştır, yeni bir istek daha gönderebilirsiniz yazıyorum. Sorun burdan sonra başlıyor form updatepanelin içerisinde olduğu için sayfa post olmuyor ve LABEL yazılı şekilde kalmış oluyor ben bundan sonra istiyorum ki mesela txtKonu veya txtİcerik textboxlarına bir şey yazıldığında yani boş olmadığında LABEL kaybolsun veya text'i boş olsun.

  Umarım derdimi anlatabilmişimdir, ben bu şekilde yapmak istediğim için uğraşıyorum bayağı bir uğraştım ancak bir türlü sonuca ulaşamadım bir de Updatepanel içerisinde timer kullan derseniz onuda denedim fakat bu seferde textboxa yazı yazarken imleç yazdığım yerden gidiyor yazıya devam edilemiyor.

  Sölediklerimin örneğini siteden inceleyebilirsiniz:

  http://tenisders.com/Iletisim.aspx


  2 Ağustos 2013 Cuma 13:03

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Anladığım kadarıyla Label'ı da updatepanel içine alsanız sorun çözülecek gibi. Ama layout müsait değilse şunu deneyebilirsiniz;

  <asp:Label ID="labelMesaj" ...... class="mesaj" />
  .
  .
  <asp:TextBox ID="txtİçerik" ......... class="formField" />
  
  <script>
  	$(function() {
  		$('.formField').change(function(){
  			$('.mesaj').html('');
  		});
  	});
  </script>  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC


  2 Ağustos 2013 Cuma 13:36
  Moderatör
 • Anladığım kadarıyla Label'ı da updatepanel içine alsanız sorun çözülecek gibi. Ama layout müsait değilse şunu deneyebilirsiniz;

  <asp:Label ID="labelMesaj" ...... class="mesaj" />
  .
  .
  <asp:TextBox ID="txtİçerik" ......... class="formField" />
  
  <script>
  	$(function() {
  		$('.formField').change(function(){
  			$('.mesaj').html('');
  		});
  	});
  </script>  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC


  Önay Bey merhaba,

  yazdığınız scripti de şimdi denedmim yine olmadı, ben size kodlarımı yazayım bir incelerseniz veya başkaları da incelerse çok iyi olur, şu işi bir türlü yaptırtamadım zor bir şey değil galiba aslında ama acaba updatepanel ile post olduktan sonra mı script geçerli mi olmuyor bilemiyorum?

  + İstediğim şey tam olarak şu : ad soyad, e-mail adresi, konu ve mesajınız kısımları dolduruldu ve Formu Gönder butonuyla gönderildi, gönderildikten sonra visible=false; olan lblSonuc ve lblSonuc2 LABEL'lerini aktif edip bir şeyler yazıyorum daha sonra aynı sayfada tekrar Konu veya  mesajınız  TEXTBOX'larına herhangi bir şey yazıldığında yani boş olmadığında LABEL'ler tekrardan yok olsun veya text değeri boş olsun yani görünmesin istiyorum.

  --TASARIM--

   <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
           <ContentTemplate>
  <div id="right">
  <div id="contact-form">
  <h1>İletşim Formu</h1>
  </div>
  <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="contact-table">
  <tbody><tr>
  <td align="left" colspan="2">
      <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 25px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Label1">Adınız Soyadınız</span>
  </td>
  <td>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" colspan="2">
     <asp:TextBox ID="txtAdSoyad" runat="server" style="height:25px;width:275px;"></asp:TextBox>
         <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" style="margin-left: 5px;" runat="server" 
                            ErrorMessage="*" ForeColor="Maroon" ControlToValidate="txtAdSoyad" ValidationGroup="istek"></asp:RequiredFieldValidator>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" colspan="2">
      <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 25px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Label2">E-mail Adresiniz</span>
  </td>
  <td>
      &nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" colspan="2">
  <asp:TextBox ID="txtMail" runat="server" style="height:25px;width:275px;"></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" runat="server" 
                            ErrorMessage="*" ForeColor="Maroon" ControlToValidate="txtMail" ValidationGroup="istek"></asp:RequiredFieldValidator>
                        <asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" 
                            ErrorMessage="*" ForeColor="Maroon" 
                            ValidationExpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*" 
                            ControlToValidate="txtMail" ValidationGroup="istek"></asp:RegularExpressionValidator>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" colspan="2">
      <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 25px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Label4">Konu</span>
  </td>
  <td>
      &nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" colspan="2">
  <asp:TextBox ID="txtKonu" class="formField"  runat="server" style="height:25px;width:275px;"></asp:TextBox>

   <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" 
                            ErrorMessage="*" ForeColor="Maroon" ControlToValidate="txtKonu" ValidationGroup="istek"></asp:RequiredFieldValidator>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" colspan="2">
      <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana; font-size: 13px; font-weight: bold; line-height: 25px;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Label5">Mesajınız</span>
  </td>
  <td>
      &nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" colspan="2">
  <asp:TextBox ID="txtTalep" runat="server" style="height:185px;width:300px; resize: none;" TextMode="MultiLine"></asp:TextBox>
  <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4" runat="server" 
                            ControlToValidate="txtTalep" ErrorMessage="Boş Geçilemez." style="color: Maroon; margin-left: -210px; ; top: -7px;" ValidationGroup="istek"></asp:RequiredFieldValidator>
                                          <asp:Label ID="lblSonuc" class="mesaj" runat="server" style="color: rgb(0, 85, 0); font-weight: bold; opacity: 0.9; margin-left: -190px; ; top: -24px;" Visible="False"></asp:Label>
                                          <br />
                                          <asp:Label ID="lblSonuc2" runat="server" style="color: rgb(0, 85, 0); font-weight: bold; opacity: 0.9; ; margin-top: -25px; margin-left: 8px;" Visible="False"></asp:Label>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td align="left" class="IletisimButon">
      <asp:ImageButton ID="btnYorumEkle" runat="server" style="border-width:0px;" 
          src="http://www.isov.org.tr/images/Iletisim/btnGonder.png" 
          ValidationGroup="istek" onclick="btnYorumEkle_Click" />
      </td>

  </tr>

  <tr>
  <td colspan="2">

      <div style="color:Red;font-family:Verdana;display:none;" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_ValidationSummary1">

  </div>

  </td>
  </tr>
  </tbody></table>
  </div>
                                </ContentTemplate>
                           </asp:UpdatePanel> 

  --TASARIM SONU--

  --.CS KOD BAŞLANGICI--

  protected void btnYorumEkle_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)
      {
          using (var db = new HaberEntities())
          {
              istekler h = new istekler();
              h.AdSoyad = txtAdSoyad.Text;
              h.Email = txtMail.Text;
              h.Konu = txtKonu.Text;
              h.Istek = txtTalep.Text;

              db.AddToistekler(h);
              db.SaveChanges();
              txtKonu.Text = txtTalep.Text = "";
              lblSonuc.Visible = true;
              lblSonuc.Text = "İsteğiniz Eklenmiştir.";
              lblSonuc2.Visible = true;
              lblSonuc2.Text = "Şimdi Yeni Bir İstek Daha Gönderebilirsiniz.";
          }
      }

  --.CS KOD SONU--

  2 Ağustos 2013 Cuma 14:33
 • merhaba

   bu konu işinizi görür burdaki textchanged event larla yapabilirsiniz gizlemek içinde

  ister js tarafında css kodunu visible kullanarak isterseniz hide() ile gizleyebilirsiniz

  http://zurb.com/playground/jquery-text-change-custom-event

  2 Ağustos 2013 Cuma 16:39