none
ExecuteScalar:Connection özelliği başlatılmamış. RRS feed

 • Soru

 • Arkadaşlar herkese merhabalar yazdığım otomasyonda masa üzerine tıkladığında sipariş menüsüne girmesi gerekirken başlıktaki gibi bir hata alıyorum yardımcı olabilirmisiniz ?

  class Masalar
    {
      #region
      private int _ID;
      private int _KAPASITE;
      private int _SERVISTURU;
      private int _DURUM;
      private int _ONAY;
      #endregion
      #region
      public int ID { get => _ID; set => _ID = value; }
      public int KAPASITE { get => _KAPASITE; set => _KAPASITE = value; }
      public int SERVISTURU { get => _SERVISTURU; set => _SERVISTURU = value; }
      public int DURUM { get => _DURUM; set => _DURUM = value; }
      public int ONAY { get => _ONAY; set => _ONAY = value; }
      #endregion
  
      Genel gnl = new Genel();
      public String SessionSum(int state)
      {
        string dt = "";
        SqlConnection con = new SqlConnection(gnl.conString);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select TARIH,MasaID From adisyonlar Right Join Masalar on adisyonlar.MasaID=Masalar.ID Where Masalar.DURUM=@Durum and adisyonlar.Durum=0", con);
        SqlDataReader dr = null;
        cmd.Parameters.Add("@durum", SqlDbType.Int).Value = state;
        try
        {
          if (con.State == ConnectionState.Closed)
          {
            con.Open();
          }
          dr = cmd.ExecuteReader();
          while (dr.Read())
          {
            dt = Convert.ToDateTime(dr["TARIH"]).ToString();
  
  
          }
        }
        catch(Exception ex)
        {
          String error = ex.Message;
          throw;
        }
        finally
        {
          dr.Close();
          con.Dispose();
          con.Close();
        }
        return dt;
      }
      public int TableGetByNumber(string TableValue)
      {
        String aa = TableValue;
        int length = aa.Length;
        return Convert.ToInt32(aa.Substring(length - 1, 1));
      }
      public bool TableGetByState(int ButtonName,int state)
      {
        bool result = false;
        SqlConnection con = new SqlConnection(gnl.conString);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select durum from Masalar where Id=@TableId and DURUM=@state");
        cmd.Parameters.Add("@TableId", SqlDbType.Int).Value = ButtonName;
        cmd.Parameters.Add("@state", SqlDbType.Int).Value = state;
        try
        {
          if (con.State == ConnectionState.Closed)
          {
            con.Open();
          }
          result = Convert.ToBoolean(cmd.ExecuteScalar());
        }
        catch(SqlException ex)
        {
          String error = ex.Message;
        }
        finally
        {
          con.Dispose();
          con.Close();
        }
        return result;
      }
      
  
    }  14 Ocak 2018 Pazar 12:00

Yanıtlar

 • TableGetByState() metodu içindeki şu satırda:

  SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select durum from Masalar where Id=@TableId and DURUM=@state");

  con değişkeni argüman olarak verilmemiş. 

  SessionSum() metodunda ise verilmiş:

  SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select TARIH,MasaID From adisyonlar Right Join Masalar on 
  adisyonlar.MasaID=Masalar.ID Where Masalar.DURUM=@Durum and adisyonlar.Durum=0", con)  14 Ocak 2018 Pazar 12:18

Tüm Yanıtlar